Casa Carmen Latorre Sant Hipòlit de Voltregà

Osona
Carrer Major, 12
Al bell mig del carrer Major
520m

Coordenades:

42.01484
2.23588
436732
4651706
08215-59
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVII
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 6819310DG3561N
Adriana Geladó Prat

Edifici entre mitgeres de planta rectangular, amb jardí posterior. Presenta una coberta de teula aràb de dos vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal i un ràfec d'obra sostingut amb una solera de llates i mènsules de fusta. Està distribuït en planta baixa i dos pisos, amb la façana principal orientada al sud-est. Totes les obertures són rectangulars exceptuant el portal d'accés principal, d'arc de mig punt adovellat i amb els brancals bastits amb carreus de pedra. A banda i banda hi ha una finestra simple protegida amb una reixa de ferro i un altre portal, ambdues obertures amb els emmarcaments arrebossats amb el mateix revestiment que cobreix la resta del parament. Al primer pis hi ha dues finestres laterals i un finetral al centre amb sortida a un balcó simple. Totes tres obertures tenen els brancals bastits amb carreus de pedra i les llindes planes monolítiques decorades amb un arc conopial central. Les finestres tenen els ampits motllurats i les llindes decorades amb una flor central en relleu, mentre que la llinda del finestral està gravada amb l'any 1628 i una orla de cordó central amb l'anagrama de Jesucrist "IHS" i les inicials "MA". El balcó central està protegit amb una barana de ferro treballat i amb la llosana motllurada de pedra, que alhora està assentada damunt de les dovelles centrals del portal principal. A la segona planta s'hi obren quatre finestres amb esl ampits de pedra restituïts. La façana presenta un revestiment arrebossat i pintat de color groc, amb un sòcol també arrebossat de gramatge més dens i pintat de color gris.

Altres noms relacionats amb l'edifici: can Pubill Camps, can Camps.

Tenim constància escrita de la casa de can Pubill Camps des de finals del segle XVI (1583), dins de les actes relacionades amb la vila de Sant Hipòlit de Voltregà redactades pel notari Pere Molas (1582-1585). En aquest document es fa referència a en "Bernadi Camps pubill fill de Pau Camps paraÿre de la vila de Sant Ipolit de Voltrega" (Anglada, 2008: 106).
Posteriorment, des del primer terç del segle XVIII, l'edifici apareix àmpliament documentat en relació al contenciós que els regidors de les parròquies foranes van posar davant la Reial Audiència contra els regidors de la vila de Sant Hipòlit. L'any 1796, a l'"Auto de División" dels termes municipals del Voltreganès, les masies de can Pubill Camps, el Mallol i la Sala varen passar a la jurisdicció de les Masies, tot i que a la segona meitat del segle XIX retornaren a Sant Hipòlit (Anglada, 2008: 105). És probable que aquest fet provoqués la relació de les propietats del mas Pubill Camps i també del mas Sala amb la Fundació Gallifa, a través de la seva fundadora Dolors Gallifa i Coronas.
Finalment, al llarg del segle XX, l'edifici serà conegut com a can Camps.
Tot i que actualment el portal d'accés principal està emmarcat en pedra, el fet és que fins a principis del segle XXI (entre els anys 2011 i 2019), aquesta pedra restava amagada sota el revestiment arrebossat que cobreix el parament.

ANGLADA I ARBOIX, Emília (2008). Noms propis del Voltreganès. Vic: Eumo Editorial, Centre d'Estudis del Voltreganès, p. 41, 105-106.
ORDEIG I MATA, Ramon (2010). Fundació Gallifa. 40 anys d'història 1970-2010. Vic: Fundació Gallifa, p. 17, 44.
SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS (2019). "Catàleg de béns a protegir". Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà. Document per a l'aprovació definitiva, setembre 2019. Codi identificador: 08.05.EA.