Casa M. Àngels Castells Sant Hipòlit de Voltregà

Osona
Carrer Major, 18
Al tram final del carrer Major, prop de la plaça de Pompeu Fabra
520m

Coordenades:

42.01463
2.23568
436715
4651683
08215-64
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX
1883
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 6819313DG3561N
Adriana Geladó Prat

Edifici entre mitgeres de planta rectangular, amb la coberta de teula aràb de dos vessants, el carener paral·lel a la façana principal i un ràfec ceràmic sostingut amb una solera de llates i bigues de fusta, que es prolonga cobrint de la galeria superior. Està distribuït en planta baixa i tres pisos, amb la façana principal orientada al sud-est. Totes les obertures són rectangulars i tenen els emmarcaments arrebossats amb el mateix revestiment que cobreix la resta del parament. La planta baixa compta amb tres portals d'accés a l'interior de diferents tamanys. Damunt del portal de la banda de migdia hi ha una tarja quadrada protegida amb una reixa de ferro decorada amb volutes i amb l'any 1883 al centre. Tant al primer pis com a la segona planta hi ha dos finestrals amb sortida a dos balcons simples, amb unes senzilles llosanes d'obra i les baranes de ferro treballat. Els balcons de la segona planta són de menors dimensions. La tercera planta està ocupada per una galeria oberta a l'exterior i protegida amb baranes de ferro. La solera que cobreix l'espai interior de la galeria està sostinguda amb una destacable jàssera de fusta, que alhora enllaça les dues obertures amb el pilar central que les separa. La façana presenta un revestiment arrebossat i emblanquinat, amb un sòcol bastit amb còdols de pedra pintats de color gris.

SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS (2019). "Catàleg de béns a protegir". Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà. Document per a l'aprovació definitiva, setembre 2019. Codi identificador: 08.10.EA.