Casa Dolors Capdevila Sant Hipòlit de Voltregà

Osona
Carrer Major, 16
Al tram final del carrer Major, prop de la plaça de Pompeu Fabra
519m

Coordenades:

42.01468
2.23575
436721
4651689
08215-63
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
Popular
XVIII-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 6819312DG3561N
Adriana Geladó Prat

Edifici entre mitgeres de planta rectangular, actualment reformat. Presenta una coberta de teula aràb de dos vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal i un ràfec bastit amb peces de formigó prefabricades. Està distribuït en planta baixa i tres pisos, amb la façana principal orientada al sud-est. Totes les obertures són rectangulars i presenten els emmarcaments arrebossats amb el mateix revestiment que cobreix la resta del parament, exceptuant les dues obertures de la primera planta. Aquestes obertures es corresponen amb dos finestrals (que originàriament eren finestres simples) amb els brancals bastits amb carreus de pedra i les llindes planes. El de la banda de tramuntana té la llinda decorada amb un baix relleu apuntat amb una roseta central. Ambdues obertures tenen sortida a dos balcons simples completament restituïts. A la planta baixa s'obren tres portals, mentre que als pisos superiors hi ha finestres simples. Les de la planta superior estan protegides amb unes baranes baixes de ferro treballat. La façana presenta un revestiment arrebossat i pintat amb un to terrós, amb un sòcol també arrebossat de gramatge més dens i pintat de color gris.

Altres noms relacionats amb l'edifici: can Pagès Ric.

Malgrat les informacions documentades dins del catàleg de béns del municipi, no es pot assegurar que l'edifici fos conegut amb el renom de can Pagès Ric tenint en compte les informacions aportades per la filòloga santhipolitenca Emília Anglada.

ANGLADA I ARBOIX, Emília (2008). Noms propis del Voltreganès. Vic: Eumo Editorial, Centre d'Estudis del Voltreganès, p. 91-92.
SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS (2019). "Catàleg de béns a protegir". Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà. Document per a l'aprovació definitiva, setembre 2019. Codi identificador: 08.09.EA.