Casa Josep Bautista Sant Hipòlit de Voltregà

Osona
Carrer de la Gleva, 17
Entre la plaça Pompeu Fabra i la placeta de la Gleva
517m

Coordenades:

42.01409
2.23651
436783
4651623
08215-72
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVII
1685
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 6918212DG3561N
Adriana Geladó Prat

Edifici entre mitgeres format per dos cossos adossats i amb pati posterior. El volum davanter és de planta rectangular, amb la coberta de teula aràb de dos vessants, el carener paral·lel a la façana principal i un ràfec ceràmic sostingut amb una solera de llates i mènsules de fusta. Està distribuït en planta baixa, pis i golfes, amb la façana principal orientada al sud-oest. Totes les obertures són rectangulars i tenen els emmarcaments arrebossats i pintats amb el mateix revestiment que cobreix la resta del parament, exceptuant el portal principal d'accés a l'interior. Aquesta obertura compta amb els brancals bastits amb carreus de pedra i la llinda plana monolítica gravada amb l'any 1685 i decorada amb volutes i motius florals. Al seu costat hi ha un portal de grans dimensions per a l'accés dels vehicles. El primer pis presenta una finestra simple i una finestra balconera protegida amb barana de ferro treballat. Una cornisa motllurada recorre la divisòria entre aquesta planta i el nivell superior, en el que s'hi obren dues finestres de forma apaïsada. La façana presenta un revestiment arrebossat i pintat de color ocre.
Adossat a la part posterior del volum principal hi ha un cos annex de planta rectangular, amb teulada d'un sol vessant i organitzat en dos nivells. També compta amb obertures rectangulars amb els emmarcaments arrebossats i pintats amb el mateix revestiment que cobreix la resta del parament, que està pintat de color verd.

La construcció fou reformada al segle XX i restaurada durant la primera dècada del segle XXI.

SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS (2019). "Catàleg de béns a protegir". Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà. Document per a l'aprovació definitiva, setembre 2019. Codi identificador: 09.05.EA.