Casa Joan Vila Sant Hipòlit de Voltregà

Osona
Carrer de la Gleva, 4
A l'extrem de ponent de la plaça Pompeu Fabra
520m

Coordenades:

42.01431
2.23557
436706
4651648
08215-69
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVIII
Regular
El revestiment està degradat.
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 6818202DG3561N
Adriana Geladó Prat

Edifici entre mitgeres de planta rectangular reformat i amb pati posterior. Presenta una coberta de teula aràb de dos vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal i un ràfec ceràmic sostingut amb una solera de llates i bigues de fusta. Està distribuït en planta baixa i dos pisos, amb la façana principal orientada al nord-est. Totes les obertures són rectangulars i tenen els emmarcaments arrebossats amb el mateix revestiment que cobreix la resta del parament, exceptuant les finestres principals dels pisos superiors. Aquestes obertures tenen els brancals bastits amb carreus de pedra, els ampits motllurats i les llindes planes monolítiques. La del primer pis està decorada amb un baix relleu apuntat amb roseta central, mentre que la del segon nivell està gravada amb una data il·legible. La planta baixa compta amb dos portals d'accés a l'interior, un per les persones i l'altre pels vehicles. Al primer pis hi ha una altra finestra simple. La façana presenta un revestiment arrebossat i emblanquinat, amb un sòcol arrebossat de gramatge més dens pintat de color gris.

Altres noms relacionats amb l'edifici: can Botineta, can Galtes.

La casa fou coneguda amb el renom de can Botineta en referència al diminutiu de botina (sabata alta amb elàstics). A mitjans del segle XX, la casa passà a denominar-se can Galtes donat que la família d'en Francisco Travé i Riu, vinguda d'Oristà, tenia aquesta carácterística física.

ANGLADA I ARBOIX, Emília (2008). Noms propis del Voltreganès. Vic: Eumo Editorial, Centre d'Estudis del Voltreganès, p. 35, 61.
SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS (2019). "Catàleg de béns a protegir". Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà. Document per a l'aprovació definitiva, setembre 2019. Codi identificador: 09.02.EA.