Casa Concepció Molas Sant Hipòlit de Voltregà

Osona
Carrer de la Gleva, 7-9
A l'extrem de llevant de la plaça Pompeu Fabra
518m

Coordenades:

42.01427
2.23626
436763
4651643
08215-70
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
Popular
XVIII/XX
Regular
El revestiment està degradat.
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 6918201DG3561N
Adriana Geladó Prat

Edifici cantoner format per dos grans cossos adossats i delimitat entre el carrer de la Gleva, la plaça Pompeu Fabra i l'avinguda del President Tarradelles. De fet, el volum orientat a la plaça està completament reformat. El volum original, en canvi, té la façana principal orientada al carrer de la Gleva. És de planta rectangular, amb la coberta de teula aràb de dos vessants, el carener paral·lel a la façana principal i un ràfec reformat amb peces de formigó prefabricades. Està distribuït en planta baixa, pis i golfes. Totes les obertures són rectangulars i compten amb diferents tipus d'emmarcaments. A la planta baixa hi ha un portal d'accés per a les persones (amb la llinda recentment restituïda), un altre d'accés pels vehicles (amb la llinda de pedra plana gravada amb l'any 1768 i una creu central damunt del calvari) i una finestra simple emmarcada amb maons ceràmics. Al primer pis s'obren dues finestres rectangulars amb els brancals bastits amb carreus de pedra, els ampits motllurats i les llindes planes monolítiques decorades amb una creu central damunt del calvari. La de la banda de llevant, alhora, presenta l'any 1770. A les golfes hi ha dues finestres simples amb els emmarcaments arrebossats. La façana presenta un revestiment arrebossat, amb les cantoneres bastides amb maons ceràmics en els pisos superiors.

Altres noms relacionats amb l'edifici: can Mirrona.

El renom de can Mirrona fa referència al volum rehabilitat de la construcció, tot i que es desconeix d'on pot venir. Segons les informacions consultades, can Mirrona va ser la primera casa del poble en tenir aigua corrent.

ANGLADA I ARBOIX, Emília (2008). Noms propis del Voltreganès. Vic: Eumo Editorial, Centre d'Estudis del Voltreganès, p. 84.
SERRALLONGA, J.; CROSAS, C.; CASAS, P.; SERRA, L. (2014). Sant Hipòlit de Voltregà, l'empenta d'un poble. Vic: Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Eumo Editorial, Museu del Ter, p. 88-89.
SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS (2019). "Catàleg de béns a protegir". Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà. Document per a l'aprovació definitiva, setembre 2019. Codi identificador: 09.03.EA.