Casa Girona 172-174 Granollers

Vallès Oriental
Carrer de Girona 172-174, 08400-GRANOLLERS
A la zona d'eixampla de Granollers

Coordenades:

41.61406
2.29217
441026
4607169
08096-139
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Racionalisme
XX
1930-40
Bo
Inexistent
PEPHA nou, Núm. R-050
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 15309DG4017E
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Conjunt de tres habitatges unifamiliars entre mitgeres. Consten de planta baixa i pis. La façana és plana. Està arrebossada i es corona per un entaulament - barana, que incorpora els buits de ventilació de la coberta. Composada simètricament respecte del portal central amb buits de proporcions verticals i horitzontals tancats amb persianes de corda enrrollables (CUSPINERA et alií, 2001).

Proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. R-050

Fins al 1880, les edificacions s'estenen al sud pel carrer de Ricomà fins a la Creu de Palou, al nord fins la plaça de la Muntanya entorn a la fàbrica de la Font, i a Llevant, entre la nova carretera de Vic i l'antic traçat, i l'estació vella de França. Les línies paral·leles al nord i al sud s'inicien el 1862-63 amb la construcció de la fàbrica de Can Piñol i les primeres cases del carrer d'en Prim, i el 1866 es projecta el carrer de Ricomà, obert el 1872 (BAULIES, 1986)..

BAULIES I CORTAL, Jordi (1986b) "La industrialització de la vila i la ciutat moderna", Estudis de Granollers i del Vallés Oriental, Núm. 1, Aproximació al medi natural i a la història de Granollers, pp. 65-76 Granollers: Servei Municipal de Cultura CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu.,