Casa Garrell Granollers

Vallès Oriental
Carrer d'Anselm Clavé 23, 08400-GRANOLLERS
A la zona d'eixampla de Granollers

Coordenades:

41.60781
2.28894
440751
4606477
08096-117
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Noucentisme
XX
1930
M.J. Raspall i Mayol
Bo
Inexistent
PEPHA nou, Núm. R-007
Fàcil
Productiu
Privada
Ref. cad.: 15317DG4006E
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Edifici entre mitgeres de planta baixa, entresolat i dues plantes pis amb coberta de teula àrab a dues vessants. La façana és plana, amb buits de composició vertical, composada segons un eix. Cal assenyalar els tres elements horitzontals que trenquen la verticalitat de la composició i que són: la balconada de la primera planta, la jardinera imposta de la segona i la treballada cornisa ràfec de la coberta. El balcó compren l'ample de façana i és simètric, de planta sinuosa, trobant-se protegit per una barana de ferro decorada mitjançant dibuixos geomètrics de llenguatge decó. La jardinera contínua de la segona planta compren l'ample de la façana, destacant-se per una treballada imbricació de totxo i la potent cornisa ràfec, també de totxo, recolzada en cartel·les que emmarquen els tres buits de llinda sinuosa de les finestres. El treball de totxo arriba dins la horitzontalitat de l'arrencada de les cartel·les. En la planta baixa cal assenyalar el buit de grans proporcions que inclou la planta entresolat amb llinda de perfil sinuós i tanca en ventall (CUSPINERA et alií, 2001).

Proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. R-007

Es troba al carrer-carretera que travessa el casc urbà i que impulsà el creixement del primer eixampla de Granollers, a finals del segle XIX, on es troben representats els moviments arquitectònics dels darrers cent anys. Aquest eix, darrerament, està patint un fort procés de transformació amb la proliferació de construccions de substitució.

CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu.,