Casa Enric Deu i Umbert Granollers

Vallès Oriental
Carrer de Francesc Macià 90-92, 08400-GRANOLLERS
A la zona d'eixampla de Granollers

Coordenades:

41.60099
2.28715
440596
4605722
08096-116
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Noucentisme
XX
1929
Manuel Raspall i Mayol
Bo
Inexistent
PEPHA nou, Núm. R-046
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 15306DG4006E
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Vivenda unifamiliar que presenta tres façanes amb mitgera a nord. Està alineada al carrer de Francesc Macià i al jardí per migdia. Consta de planta baixa amb coberta composta de teula àrab, acabada amb una senzilla imbricació que enllaça amb l'entaulament de dues fines impostes. De la planta rectangular en sobresurt un cos de planta poligonal a manera de tribuna, acabat amb coberta de pavelló. En la cantonada llevant - migdia hi ha l'accés mitjançant un porxo tancat per una portalada de ferro de dues fulles treballada amb dibuixos geomètrics de llenguatge noucentista, recolzades en una pilastra i un pilar de cantonada. El sostre d'aquest porxo es va pintar amb motius mariners. Les façanes són planes, arrebossades, tenen buits verticals de grans proporcions amb llindes planes refoses protegides amb persianes de llibret mòbil i reixeria de ferro. El jardí està limitat per un sòcol de paredat arrebossat coronat per un ampit ceràmic de color verd. D'aquest sobresurten els pilars d'obra acabats en un capitell. En els pilars s'hi recolzen les reixes de ferro L'interior de la casa respon al llenguatge noucentista en els arrambadors de rajoles i les decoracions d'obra (CUSPINERA et alií, 2001).

Proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. R-046

Es troba al carrer-carretera que travessa el casc urbà i que impulsà el creixement del primer eixampla de Granollers, a finals del segle XIX, on es troben representats els moviments arquitectònics dels darrers cent anys. Aquest eix, darrerament, està patint un fort procés de transformació amb la proliferació de construccions de substitució. Maria Deu, descendent del fundador de la casa Deu de la plaça Perpinyà, es va casar amb el Sr. Ripoll i va tenir dos fills. Quant aquesta va quedar vídua, va donar a escollir a les joves entre les dues cases, agafant la del fill gran la de la plaça Perpinyà (informació oral Sr. Eustaqui Margall).

CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu.,