Casa del carrer de la Gleva, 58 Sant Hipòlit de Voltregà

Osona
Carrer de la Gleva, 58
Al bell mig del carrer de la Gleva, prop de l'encreuament amb el carrer de Sant Marc
516m

Coordenades:

42.01289
2.23641
436774
4651489
08215-78
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVIII
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 6918720DG3561N
Adriana Geladó Prat

Edifici entre mitgeres amb un gran jardí posterior i format per dos cossos adossats que li confereixen una planta més o menys rectangular. Presenta una coberta de teula aràb de dos vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal i un ràfec ceràmic sostingut amb una solera de llates i mènsules de fusta. Està distribuït en planta baixa, pis i golfes, amb la façana principal orientada a llevant. La planta baixa presenta cinc obertures rectangulars amb els emmarcaments arrebossats a imitació de carreus. Al centre hi ha un portal principal amb l'emmarcament força degradat i bastit amb maons i, al seu costat, un altre portal amb l'emmarcament emblanquinat i de menors dimensions. Aquests portals separen dues finestres situades a l'extrem sud i una altra a l'extrem nord de la façana. A la primera planta hi ha tres finestrals centrals amb els brancals bastits amb carreus de pedra i les llindes planes monolítiques. La llinda central està gravada amb l'any 1786 i una creu ornamentada, mentre que les altres dues estan decorades amb una creu central. Aquests finestrals tenen sortida a un balcó corregut amb una destacable llosana motllurada, amb la part central carejada a tres vents, i una notable barana de ferro treballat. Als laterals del parament s'hi obren dues finestres simples amb els emmarcaments arrebossats. Una cornisa motllurada recorre la divisòria amb el nivell superior, on hi ha tres finestres de menors dimensions alineades verticalment amb els finestrals de la primera planta. La façana presenta un revestiment arrebossat i pintat de color ocre, amb les cantonades arrebossades a mode de carreus i un sòcol arrebossat de gramatge més dens separat en plafons.

Altres noms relacionats amb l'edifici: can Sanya.

Segons la documentació consultada, hi ha constància de l'edifici des de mitjans del segle XIX (apareix grafiat en un plànol datat l'any 1863, en relació a un expedient de reclamació d'agravi que està dipositat a l'Arxiu de la Corona d'Aragó).
L'edifici és conegut amb el nom de can Sanya en referència al cognom del que fou el seu propietari. Aquest cognom està documentat a Sant Hipòlit des de principis del segle XIX. Posteriorment, un dels fills de la casa, en Juanito, va ser un pianista reconegut a mitjans del segle XX.

ANGLADA I ARBOIX, Emília (2008). Noms propis del Voltreganès. Vic: Eumo Editorial, Centre d'Estudis del Voltreganès, p. 118.
SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS (2019). "Catàleg de béns a protegir". Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà. Document per a l'aprovació definitiva, setembre 2019. Codi identificador: 09.11.EA.