Casa carrer Sant Jaume 7-9 Granollers

Vallès Oriental
Carrer de Sant Jaume 7-9 - Carrer del Museu 20-24, 08400-GRANOLLERS
Al nucli antic de Granollers

Coordenades:

41.60739
2.2858
440489
4606433
08096-166
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Historicista
XX
1940-50
Bo
Inexistent
PEPHA nou, Núm. R-098
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 15304DG4006E
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Edifici de grans proporcions en cantonada, de composició clàssica, format per dos cossos, el principal amb façana al carrer de Sant Jaume, consta de planta baixa alta, incorporant un entresolat, revestida de pedra, tres plantes pis i una quarta planta de coronament, amb els buits a manera d'arqueria, d'arcs de punt rodó i coberta plana. El segon cos presenta la façana al carrer del Museu i consta de planta baixa alta, incorporant un entresolat, i dues plantes pis. La composició ofereix certs elements que donen un aire decoratiu, com ulls de bou cecs a la segona i tercera planta i frontons trencats sobre dels balcons del primer pis, a més del joc de colors de la pedra en cantonades i línies de separació verticals entre buits que es combinen amb el vermell del totxo de la façana (CUSPINERA et alií, 2001).

Proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. R-098. Fotografia de Lluís Vila i Bonamusa.

La carretera va substituir el Camí Ral l'any 1848 i el ferrocarril el 23 de juliol de 1854. La segona línia de ferrocarril va arribar a Granollers el 1875. La conjunció d'aquests elements de comunicació va fer que Granollers agafés una gran volada i iniciés el procés d'industrialització sense deixar de banda l'activitat mercantil i l'agrícola , encara que va quedar molt minvada a partir del 1885 (SESÉ, 1987b). Aquesta puixança va fer que ja des de principis del segle XX, Granollers es trobés immers en un procés de renovació per incorporar els darrers avenços a la ciutat, procés que ha continuat fins a dates recents . Aquesta renovació impulsada pel creixement econòmic té, també, el seu reflex en les noves construccions que, com aquesta, es troben al centre de l'antiga vila medieval.

CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu., SESÉ, Jaume (1987b) El creixement industrial. Col. Coneguem Granollers, Núm. 2, Granollers: Ajuntament de Granollers.