Casa carrer de Joan Prim 67-71 Granollers

Vallès Oriental
Carrer de Joan Prim 67-71, 08400-GRANOLLERS
A la zona d'eixampla de Granollers

Coordenades:

41.61166
2.28964
440813
4606904
08096-119
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Art Decó
Racionalisme
XX
c. 1930
Bo
Inexistent
PEPHA nou, Núm. R-055
Fàcil
Residencial
Pública
Ajuntament de Granollers, Plaça de la Porxada, 6, 08400-GRANOLLERS
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Edifici d'habitatges entre mitgeres, de planta quadrangular. Consta de planta baixa i tres plantes pis amb coberta plana. La façana es composa simètricament segons tres eixos. En el central, emfasitzant la portalada d'entrada d'arc de mig punt hi ha una tribuna de planta poligonal que abasta dues plantes, amb pilastres a les cantonades, protegida mitjançant persianes enrollables i coronada amb un balcó amb barana de ferro dibuixada. A la planta primera, la tribuna queda limitada amb un balcó protegit per una balustrada de balustres prismàtics que emfasitza els buits dels comerços de la planta baixa. La façana està coronada per una balustrada igual a la del balcó. Els buits són de proporcions verticals tancats amb persiana de llibret mòbil els de les dues primeres plantes i baranes de ferro de dibuix (CUSPINERA et alií, 2001).

Proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. R-055

Es troba al carrer-carretera que travessa el casc urbà i que impulsà el creixement del primer eixampla de Granollers, a finals del segle XIX, on es troben representats els moviments arquitectònics dels darrers cent anys. Aquest eix, darrerament, està patint un fort procés de transformació amb la proliferació de construccions de substitució. El 1866 es va dedicar el abans carrer d'Isabel II a Joan Prim, el qual el 19 d'agost del 1842 va visitar Granollers, on fou rebut solemnement amb la banda del batalló de la caserna, en agraïment per la gestió del traçat de la carretera (BAULIES, 1986b).

BAULIES I CORTAL, Jordi (1986b) "La industrialització de la vila i la ciutat moderna", Estudis de Granollers i del Vallés Oriental, Núm. 1, Aproximació al medi natural i a la història de Granollers, pp. 65-76 Granollers: Servei Municipal de Cultura. CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu.,