Casa al carrer Major, 46 Vilanova del Camí

Anoia
Carrer Major, 46
301

Coordenades:

41.57177
1.63709
386372
4603129
08302-27
Patrimoni immoble
Edifici
XX
1932
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Diversos propietaris
Miquel Gea Bullich

Edifici d'estil popular entre mitgeres que compta amb planta baixa, primer i segon pis. La façana s'articula en dos eixos verticals i les obertures estan distribuïdes de forma aproximadament simètrica, essent totes amb llinda a excepció de la porta d'accés a l'immoble, que compta amb arc escarser. A la planta primera se situa un balcó volat i a la segona un balcó ampitador. A les tres plantes una finestra acompanya respectivament a la porta d'entrada i als dos balcons esmentats. Sobre una senzilla cornisa se situa un mur que actua de barana del terrat i que compta amb quatre pilastres verticals i, a la part central, un nínxol ovalat on hi figura la data de construcció i les inicials del propietari en aquell moment: 1932, D.D.