Edifici al Carrer Major, 30 Vilanova del Camí

Anoia
Carrer Major, 30
300

Coordenades:

41.57192
1.63637
386312
4603147
08302-25
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
6333423CG8063S0001XD
Miquel Gea Bullich

Edifici entre mitgeres al costat de migdia del carrer Major. La façana, malgrat modificacions posteriors importants, presenta una composició que ens remet a les edificacions populars del segle XIX o inicis del segle XX.
La composició de la façana s'articula en dos eixos verticals. A la planta baixa se situa l'accés a l'habitatge, emmarcat amb muntants i arc escarser de pedra ben treballada, i una finestra que pràcticament esdevé un petit balcó ampitador (desconeixem la distribució interior de l'habitatge però sembla que doni a una estança a mitja alçada entre la planta baixa i el primer pis).
A la planta primera se situa un balcó amb barana de ferro simple i una finestra rectangular de petites dimensions.
Pel que fa a la planta segona, s'obren dues finestres molt similars a l'anteriorment descrita per a la planta primera.
La coberta és de teula a dos aiguavessos amb el carener paral·lel a la façana principal, que s'obre a tramuntana.