Casa al carrer Major, 75 Vilanova del Camí

Anoia
Carrer Major, 75
302

Coordenades:

41.57182
1.63724
386385
4603134
08302-28
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
6433309CG8063S0001UD
Miquel Gea Bullich

Edifici d'estil popular entre mitgeres que compta amb planta baixa, planta primera i golfes. La composició de les obertures de la façana no és simètrica situant-se a nivell de planta baixa la porta d'accés, amb arc escarser, i una finestra. A la planta primera trobem una altra petita finestra i un balcó amb barana de ferro forjat que, probablement, es remunta al primer quart del segle XX, si bé l'edifici podria ser anterior. A la planta corresponent a les golfes se situen dues petites finestres. A excepció de la porta d'accés a l'habitatge, totes les obertures són de llinda.
La coberta és de teula àrab de dos aiguavessos amb el carener paral·lel a la façana principal.