Carrer de Sant Jaume - carrer d'Anníbal Granollers

Vallès Oriental
Carrer de Sant Jaume 58 cantonada amb carrer d'Anníbal, 08400-GRANOLLERS
Nucli antic de Granollers

Coordenades:

41.60701
2.28557
440470
4606391
08096-288
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Ibèric
Romà
Modern
Regular
Jaciment tapat
Inexistent
PEPHA nou, Zona Arqueològica
IPAC-CA
Sense accés
Residencial
Privada
Diversos
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

La troballa objecte d'excavació consistia en una claveguera construïda amb sistema d'encofrat amb còdols i morter de calç. Mesurava 1'30 m d'alçada i 60 cm d'amplada. Permetia la circulació d'una persona pel seu interior. Presentava una orientació en sentit E - O i conservava una longitud de recorregut de 70 metres i escaig. A l'Est quedava interrompuda pels fonaments de l'edifici ocupat per l'Institut Nacional de Previsió. A l'Oest s'orientava vers el riu Congost i era circulable al llarg de 70 metres. Després quedava curulla de fang. Tot i que les dimensions i la tipologia eren similars a la claveguera romana descoberta l'any 1981 al jaciment de can Jaume, no es van constatar materials associats que permetessin confirmar una cronologia tan antiga. Els arqueòlegs responsables de l'excavació, juntament amb el Sr. Oriol Granados, consideraren que podria pertànyer al segle XVIII, moment d'expansió industrial i urbanística de la ciutat. Això no obstant, la proximitat del jaciment de can Trullàs (en concret, de la zona B o àrea d'emmagatzematge) i les troballes disperses de ceràmica romana efectuades en aquest mateix tram de carrer (entre Anníbal i Sant Josep) obliguen a no deixar de banda la hipòtesi de l'adscripció romana de la claveguera (ESTRADA, 1993; INVENTARI, 1997). D'altra banda, molt a prop, en la cruïlla entre el carrer Sant Jaume i el carrer Museu va aparèixer ceràmica ibèrica antiga feta a mà (ESTRADA, 1993).

Fotografia de Lluís Vila i Bonamusa. Proposta de protecció al nou PEPHA Zona Arqueològica

Jaciment descobert en obrir una cala de 5 x 3 metres per a instal·lar una caixa de registre de la nova línia de telèfons. La troballa fou observada per membres de l'àrea d'arqueologia del Museu de Granollers (J. Orri) de manera fortuïta (INVENTARI, 1997).

A. A. M. G. (s.d.) Llistat del Pla d'Arqueologia Urbana de Granollers, Granollers, Àrea d'Arqueologia del Museu de Granollers.; ESTRADA I GARRIGA, Josep (1993) Granollers a l'antiguitat, Granollers, Tarafa, Editora de Publicacions, S.L.; INVENTARI (1997) Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya. Carta Arqueològica. Vallès Oriental. Granollers, Barcelona, Generalitat de Catalunya, exemplar mecanografiat, actualització 1997. PÉREZ, Purificación; TENAS, Montserrat (1991) "Darreres intervencions arqueològiques al Vallès Oriental", Lauro. Revista del Museu de Granollers, Núm. 2, Granollers.; VILA BONAMUSA, Lluís (2001) ) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Patrimoni aqueològic. Granollers. Document administratiu.