Carrer de Joan i Jaume Ràfols / La Pineda Torrelavit

Alt Penedès
Carrer Joan i Jaume Ràfols. Lavit
206 m

Coordenades:

41.44468
1.73363
394214
4588897
08287-112
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani
Modernisme
Noucentisme
XIX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Varis propietaris
Oriol Vilanova

Alineació de cases adossades a la banda i banda del carrer Joan i Jaume Ràfols, del nucli de Lavit. El carrer està orientat en sentit est-oest, i destaca perquè les cases que el componen són d'una tipologia similar, que defineix l'arquitectura popular i rural d'aquest territori. La tipologia més típica d'aquestes cases aixecades bàsicament en pedra o pedra i morter per la tècnica de la mamposteria i arrebossades, és l'edifici de planta rectangular amb teulades a doble vessant i carenera paral·lela a la façana principal, orientades al sud o al nord en una de les cares del polígon. Es tracta d'edificis entre mitgeres de dues o tres plantes amb la composició de la façana molt similar: sòcol a la base de pedra o morter; la porta principal (sovint emmarcada amb arrebossat, recte o amb arc rebaixat) i un portal de cotxera (alguns d'ells reconvertits actualment en aparcaments). A sobre de la porta un balcó de poca volada i baranes simples o en espirall i una o dues finestres tancant la composició del segon pis. Cal destacar, però, la presència d'una casa d'estètica més senyorial, coneguda com Cal Feliu (fitxa 109), que presenta una decoració i acabats propis de l'època a cavall entre el Modernisme i el Noucentisme.

Segons Salvador Llorac (veure camp "Bibliografia"), aquest carrer forma part del barri de la Pineda, iniciat a la segona meitat del segle XIX, on els treballadors de les indústries papereres i del camp construïren les primeres cases.

LLORAC I SANTIS, Salvador (2003): "Torrelavit. Ahir i avui d'un poble del Penedès". Edita: Ajuntament de Torrelavit, p. 42.