Cal Feliu Torrelavit

Alt Penedès
C. Joan i Jaume Ràfols, 12. Lavit.
206 m

Coordenades:

41.44475
1.73278
394143
4588905
08287-109
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Modernisme
XX
Bo
Legal
Text Refós Normes Urbanístiques de les Normes Subsidiàries (set. 2005)
Sí, IPA, n. 4889
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cadastral: 4290704CF9849S0001WY
Oriol Vilanova

Edifici de planta quadrada compost de planta baixa i pis principal, i teulada de teula àrab a doble vessant amb el carener paral·lel a la façana principal. L'immoble té dues façanes: la principal, orientada al sud, dóna al carrer J. J. Ràfols, i una lateral, que s'obre al carrer perpendicular situat a l'oest. Als costats nord i est, l'edifici està adossat a altres cases que formen part de l'illa. Així, la façana principal presenta una disposició simètrica de les obertures; el portal d'entrada es troba al centre de la planta baixa, i està flanquejat per dues finestres rectangulars amb reixa de ferro forjat amb decoració vegetal, una a cada banda. Un sòcol de color gris recorre la part baixa de les dues façanes, contrastant així amb el color blanc de l'arrebossat de les façanes. El pis principal presenta tres finestres rectangulars amb balcó i barana de ferro forjat, situades simètricament sobre les obertures de la planta baixa. Totes les obertures presenten un marc ressaltat en baix relleu amb una decoració a la part superior en forma de triangle. La façana lateral presenta dues fileres de quatre finestres rectangulars per cada pis, disposades simètricament, per bé que la majoria estan tapiades. Cal fer esment, com a element singular, del coronament de l'edifici, que presenta un frontis de línies ondulades i un pinyó recte que sobresurt a la part superior central de la façana principal, mentre que a la façana lateral el frontis és també de línies ondulades. Entre les ondulacions s'hi intercala una barana de ferro forjat. Aquest coronament oculta la visió de la teulada de teules, atorgant més elegància formal a l'edifici, en un tret propi de l'estètica del pas del Modernisme al Noucentisme.

Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Arxiu Servei de Patrimoni Arquitectònic.
LLORAC I SANTIS, Salvador (2003): "Torrelavit. Ahir i avui d'un poble del Penedès". Edita: Ajuntament de Torrelavit, p. 40, 54.