Carrer del Bosc Torrelavit

Alt Penedès
Carrer del Bosc. Torrelavit
Uns 350 metres al nord del nucli urbà de Torrelavit
241 m

Coordenades:

41.4515
1.72878
393820
4589660
08287-113
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani
Popular
XIX
Regular
Moltes de les cases que formen aquest nucli urbà han sofert diverses transformacions al llarg del temps.
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Varis propietaris
Oriol Vilanova

Conjunt arquitectònic format per diverses alineacions de cases que han donat lloc a un petit nucli urbà, actualment una barriada de caràcter marcadament agrícola situada al nord de Torrelavit. El carrer principal s'anomena igualment carrer del Bosc, i les cases més destacables són les que abasten la numeració entre l'1 i el 17, i el 23, això és, la banda dels números imparells. Les cases que el componen són d'una tipologia similar, que defineix l'arquitectura popular i rural d'aquest territori. La tipologia més típica d'aquestes cases aixecades bàsicament en pedra o pedra i morter per la tècnica de la mamposteria i arrebossades, és l'edifici de planta rectangular amb teulades a doble vessant i carenera paral·lela a la façana principal. Es tracta d'edificis entre mitgeres de dues o tres plantes amb la composició de la façana molt similar: sòcol a la base de pedra o morter; la porta principal (sovint emmarcada amb arrebossat, recte o amb arc rebaixat) i un portal de cotxera (alguns d'ells reconvertits actualment en aparcaments). A sobre de la porta un balcó de poca volada i baranes simples o en espirall i una o dues finestres tancant la composició del segon pis.
També hi ha cases de composició més senzilla, de planta baixa i pis, amb el portal d'entrada d'arc carpanell en un lateral i una finestra a l'altre, i dues o tres finestres quadrades al primer pis.
Moltes de les cases que formen aquest nucli urbà, però, han sofert diverses transformacions al llarg del temps.

Segons Salvador Llorac, a la dotalia de Lavit de l'any 1144 apareix el topònim "Busqueta", així com també el mas Milà del Bosc, que podria tenir relació amb l'actual nom de l'indret. Segons el mateix autor, és anomenat carrer, pel fet de construir-se les primeres cases entre mitgeres formant una alineació com un carrer a la primera meitat del segle XIX, bastant corrent, d'altra banda, a diversos nuclis agraris de l'Alt Penedès, i "bosc" (que podria ser un topònim de l'època medieval), per haver estat originàriament una zona boscosa, sobretot d'alzines i roures i quelcom de pi.

LLORAC I SANTIS, Salvador (2003): "Torrelavit. Ahir i avui d'un poble del Penedès". Edita: Ajuntament de Torrelavit, p. 72.