Carrer de Constància Granollers

Vallès Oriental
Carrer de la Constància, 08400-GRANOLLERS
Nucli antic de Granollers

Coordenades:

41.60899
2.28699
440590
4606610
08096-284
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Antic
Romà
Regular
Presenta mal estat
Inexistent
PEPHA nou, Zona Arqueològica
IPAC-CA
Fàcil
Residencial
Privada
Diversos
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

En el corredor de la Constància, Tomàs Balvey hi localitzà una resta de paviment. Actualment, encara es conserva uns 30 cm per sobre del nivell de l'enrajolat, i tocant a la façana d'una de les cases de la banda sud del corredor. És una resta d'uns 40 cm de paviment hidràulic que molt bé podria haver estat una canal per a aigua neta. Té una direcció aproximada Nord - Sud amb una lleu desviació cap a l'oest. Va ser la primera resta romana trobada a Granollers. Actualment, no es constata la presència de l'esmentat paviment vist per l'estudiós cardedeuenc, però el 1983 encara es conservava. Algunes de les cases del cantó sud del corredor, on hi havia el paviment, han estat refetes en els darrers anys, sense que hi hagi hagut cap supervisió al respecte. El lloc es troba molt a prop dels jaciments coneguts com "Antiga presó" i "passatge de Sant Bartomeu" (INVENTARI, 1997; VILA, 2001). Tomás Balvey indica que es veia un paviment romà quan plovia. . Després es va excavar per part de la Secció d'Estudi de l'Agrupació Excursionista de Granollers. S'indiquen les dimensions i les possibles interpretacions. Al capdavant de la Secció hi havia el Dr. Salvador Llobet. L'any 1950 es van trobar restes d'una gerra al fer un sot d'uns dos metres (ESTRADA, 1993).

A l'Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya (INVENTARI, 1997) apareix amb la denominació de CARRER CONSTANÇA. A.A.M.G. (s.d.) referència restes en les següents localitzacions 12. Constància, c/, 18; 13./Constància, c/, 19 (davant de), que tal vegada puguin pertànyer a aquest mateix jaciment. Fotografia de Lluís Vila i Bonamusa. Proposta de protecció al nou PEPHA Zona Arqueològica

A més de les referències orals. Tomàs Balvey parla, des de principis del segle XX d'un paviment al costat de la muralla medieval (INVENTARI, 1997).

A. A. M. G. (s.d.) Llistat del Pla d'Arqueologia Urbana de Granollers, Granollers, Àrea d'Arqueologia del Museu de Granollers.; BALBEY, Tomàs (1927): La importància del Vallès a l'època romana. Publicacions "La Gralla", Festa Major 1927, Granollers. ; ESTRADA I GARRIGA, Josep (1993) Granollers a l'antiguitat, Granollers, Tarafa, Editora de Publicacions, S.L.; LLOBET, Salvador (1935) "Granollers romà" Butlletí de l'Agrupació Excursionista de Granollers, Granollers.: LLOBET, Salvador (1951) Granollers, estudio geográfico e histórico, Granollers, Ed. Alpina.; INVENTARI (1997) Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya. Carta Arqueològica. Vallès Oriental. Granollers, Barcelona, Generalitat de Catalunya, exemplar mecanografiat, actualització 1997.; VILA BONAMUSA, Lluís (2001) ) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Patrimoni aqueològic. Granollers. Document administratiu.