Carrer Antoni Clapés Tiana

Maresme
Carrer Antoni Clapés

Coordenades:

41.48156
2.26718
438819
4592476
08282-141
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Popular
XIX
Bo
Legal
Nivell F (núm CPAA I) 17/07/2002
Fàcil
Residencial
Privada
8927610DF3982F
Àlvar Sáez Puig

Conjunt de cases del carrer Antoni Clapés. És un conjunt urbà protegit amb parcel·lació tradicional.

En el conjunt urbà protegit del carrer Antoni Clapés es modifiquen les qualificacions de totes les parcel·les més el número 14 del Dr. Mascaró i el número 1 del carrer Santa Maria, actualment qualificades amb les Claus 12 i 20a/10 respectivament, per la Clau 15(p). "Zona de conservació de l'estructura urbana i edificatòria protegida",

Ajuntament de Tiana (2002). Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Tiana. Vol. 2. Tiana.