Carrer Sant Domènec Tiana

Maresme
Carrer Sant Domènec

Coordenades:

41.48296
2.26922
438991
4592630
08282-142
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Popular
XIX
Bo
Legal
Nivell F (núm CPAA VIII) 17/07/2002
Fàcil
Residencial
Privada
9129220DF3992G
Àlvar Sáez Puig

Conjunt urbà protegit amb parcel·lació tradicional. Format per habitatges unifamiliars en filera a un costat del carrer i jardí-hort dels mateixos habitatges al costat oposat, de manera que una mateixa propietat queda dividida per un espai públic.

Configura un espai d'indubtable interès tipològic i històric, que confereix al sector una gran qualitat ambiental. Es permet l'ús com a jardí i hort d'aquests espais lliures protegits, però no l'estacionament de vehicles.

Ajuntament de Tiana (2002). Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Tiana. Vol. 2. Tiana.