Carrer Sant Bru Tiana

Maresme
Carrer Sant Bru

Coordenades:

41.48448
2.26587
438713
4592801
08282-140
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Popular
XIX
Bo
Legal
Nivell E (núm CPAA VII) 17/07/2002
Fàcil
Residencial
Privada
8830126DF3982H
Àlvar Sáez Puig

Conjunt de cases del carrer Sant Bru. És un conjunt urbà protegit amb parcel·lació tradicional. Format per habitatges unifamiliars en filera a un costat i jardí-hort al costat oposat de manera que una mateixa propietat queda dividida per un espai públic.

Aquesta parcel·lació configura conjunts urbans d'indubtable interès tipològic i històric, que confereixen al sector una gran qualitat ambiental. En el cas del conjunt urbà del carrer Sant Bru el PGM ha resolt la protecció com a zona de conservació de l'estructura urbana i edificatòria (Art. 329 i seg. NNUU metropolitana), apropiada a l'objecte de conservar les seves característiques morfològiques.

Ajuntament de Tiana (2002). Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Tiana. Vol. 2. Tiana.