Capelleta de la casa Inés Remacho Sant Hipòlit de Voltregà

Osona
Carrer del Mallol, 20
Al bell mig del carrer del Mallol, prop del carrer dels Sants Màrtirs
531m

Coordenades:

42.01747
2.23585
436732
4651998
08215-200
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
Popular
XX
1943
Bo
Inexistent
Fàcil
Ornamental
Privada
Ref. Cad.: 6822521DG3562S
Adriana Geladó Prat

Capelleta situada a la façana principal de l'edifici, a la primera planta. Es tracta d'una fornícula d'arc de mig punt oberta al parament, amb l'emmarcament de fusta i tancada amb vidre. Compta amb un guardapols de fusta superior en forma de frontó triangular, motllurat i sostingut amb uns tiradors decorats amb volutes. Està pintada amb la inscripció "SANCTA MARIA" i l'any 1943. Al seu costat, encastat al parament, hi ha un tirador de ferro treballat que probablement servia per penjar-hi una llàntia. Alhora, la part inferior de la fornícula presenta un ampit de fusta motllurat amb una repisa de marbre, i pintat amb la segúent inscripció: "ORA PRO NOBIS". En l'actualitat, la capelleta no alberga cap imatge.

Aquesta capelleta havia albergat la imatge de la Mare de Déu del Pilar, que es venera per la festa del barri del Pilar de Sant Hipòlit. La vigília de la festa, alguns veïns del barri baixaven la imatge de la capelleta i la posaven a l'entrada de can Cunill, situada al número 33 del mateix carrer, a l'altra banda del carrer. L'endemà es muntava l'altar mòbil i s'engalanava per a la festa. Posteriorment, la imatge era retornada a la seva capelleta.

M.D.M (1990). "La festa del barri del Pilar". <<0,97 km2>>. La revista de Sant Hipòlit de Voltregà. Any III, nº 27, octubre 1990, p. 27.
MUSSULL, Dolors (2017). La Veu de la Glorieta amb nosaltres des de 1995. Sant Hipòlit de Voltregà: Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà [Inèdit].
SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS (2019). "Catàleg de béns a protegir". Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà. Document per a l'aprovació definitiva, setembre 2019. Codi identificador: 01.12.EA.