Capelleta de la casa Maria Marsal Sant Hipòlit de Voltregà

Osona
Carrer dels Marquesos de Palmerola, 38
Al començament del segon tram del carrer, prop del passatge Parés
526m

Coordenades:

42.01541
2.23864
436961
4651768
08215-201
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
Popular
XX
1901
Bo
Inexistent
Fàcil
Ornamental
Privada
Ref. Cad.: 7119103DG3571N
Adriana Geladó Prat

Capelleta situada a la façana principal de l'edifici, a la primera planta. Es tracta duna fornícula d'arc rebaixat oberta al parament, amb l'emmarcament de fusta i tancada amb vidre. Alberga una petita imatge de sant Roc, identificada mitjançant una cartel·la situada a la part inferior de la mateixa ("SN ROCH"). La fornícula està delimitada per dues columnes cilíndriques amb els capitells carejats, que sostenen un entaulament motllurat i coronat amb un plafó semicircular rematat amb petxines decoratives. A l'interior d'aquest plafó hi ha un relleu amb la imatge de Jesucrist i la inscripció "REINARÉ". Alhora, la fornícula compta amb un ampit motllurat decorat amb dentellons i motius vegetals. Sota d'aquest ampit hi ha un plafó rectangular amb el nom "JOSEPH MARSAL", l'any 1901 i diversos elements decoratius relacionats amb la simbologia maçònica.

Una de les inscripcions que hi ha a la capelleta fa referència a Josep Marsal, propietari de l'edifici i mestre d'obres d'ofici. De fet, els elements de simbologia maçònica que acompanyen aquesta inscripció estan relacionats amb la professió d'aquest personatge.

ANGLADA I ARBOIX, Emília (2008). Noms propis del Voltreganès. Vic: Eumo Editorial, Centre d'Estudis del Voltreganès, p. 79.
SERRALLONGA, J.; CROSAS, C.; CASAS, P.; SERRA, L. (2014). Sant Hipòlit de Voltregà, l'empenta d'un poble. Vic: Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Eumo Editorial, Museu del Ter, p. 99.
SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS (2019). "Catàleg de béns a protegir". Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà. Document per a l'aprovació definitiva, setembre 2019. Codi identificador: 07.12.EA.