Capella del castell de Savassona Tavèrnoles

Osona
Savassona, castell
Adossada al castell de Savassona.
625 m

Coordenades:

41.95616
2.33742
445089
4645121
08275-9
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
Popular
XVII-XX
Bo
Legal
  • BCIN
  • National Monument Record
  • Defensa
Catàleg de béns a protegir POUM 2014, nº 21 (arquitectònic). BCIN.
Sí, IPA.: 24270.
Fàcil
Religiós
Privada
002103500DG44F0001AG
Virgínia Cepero González

La capella del castell de Savassona es troba adossada al mur de migdia de la façana del castell. És un edifici religiós d'una sola nau, de planta rectangular. La coberta és a dues vessants, amb teula ceràmica aràbiga, i el carener perpendicular a la façana, orientada a llevant. El portal d'entrada és rectangular, de pedra, al que s'accedeix a través d'uns graons del mateix material. En destaca una gran finestra amb un escut damunt, situada sobre el portal, amb la data "1640". El capcer és triangular i coronat per un campaner d'espadanya sense campana. Al mur de migdia s'hi adossa una edificació poligonal amb un portal d'arc rebaixat, sobre el que hi ha gravat l'any 1903. El parament dels murs és de maçoneria i arrebossat.

Inclosa al Catàleg de masies i cases rurals del POUM, nº 21. Protecció: les classificacions derivades del Catàleg de Béns a Protegir del POUM són provisionals, fins a la seva aprovació definitiva l'any 2015.

La capella fou construïda l'any 1640.

COLOMER-RIFÀ S.L. (2013). Catàleg de masies i cases rurals. Ajuntament de Tavèrnoles. Tavèrnoles. COLOMER-RIFÀ S. L (2014). Catàleg de béns a protegir. POUM. Tavèrnoles: Ajuntament de Tavèrnoles. DIPUTACIÓ DE BARCELONA (2002). Inventari del Patrimoni Construït del Pla Especial de Protecció i Millora de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona. Àrea d'Espais Naturals, Serveis d'Acció Territorial. GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (1981). Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Tavèrnoles).