Can Ton Xic Tavèrnoles

Osona
Can Ton Xic
Per un camí a l'extrem nord de la zona de Les Piscines, que surt en direcció a llevant.
488 m

Coordenades:

41.95791
2.33137
444589
4645319
08275-8
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XVIII-XIX
Bo
Legal
Catàleg de béns a protegir POUM 2014, nº 15 (arquitectònic). BCIL.
Fàcil
Residencial
Privada
002003100DG44E0001HY
Virgínia Cepero González

Can Ton Xic és un mas format per la casa, la pallissa i diversos coberts.
La masia està formada per dos cossos annexos. El cos més antic és de planta quadrada i consta de planta baixa i planta pis. La coberta és a dues vessants, amb teula ceràmica aràbiga, i el carener perpendicular a la façana, que es troba orientada a migdia.
L'antiga masia fou objecte d'unes obres d'ampliació, amb una remunta de la coberta a la part nord, fet pel qual actualment la façana nord presenta una forma basilical. A la zona de la remunta hi ha un segon pis.
El cos més modern és de planta rectangular i consta de planta baixa i planta pis. La coberta és a dues vessants, amb el carener paral·lel a la façana, que es troba orientada a migdia, seguint l'alineació de la façana del volum més antic.
Les obertures són de disposició gairebé simètrica. El portal d'entrada, situat al cos més antic, és d'arc de mig punt rebaixat; per sobre, s'hi obre una balconera.
La major part de les finestres dels dos volums són a la façana principal, i estan voltades de maons, algunes amb llindes de fusta.
A pocs metres al sud de la casa, hi ha una pallissa de planta rectangular. La coberta és a dues vessants, amb teula ceràmica aràbiga, i el carener perpendicular a la façana, que es troba orientada a l'oest.
El portal d'entrada és d'arc de mig punt, i s'observa una reforma posterior per a adaptar-hi un cavall de fusta, per a col·locar una porta amb la part superior calada, que encara es conserva.
Els materials utilitzats a les diverses construccions són: pedra picada, arrebossat, fusta, teula i maó.

Inclosa al Catàleg de masies i cases rurals del POUM, nº 20.
Protecció: les classificacions derivades del Catàleg de Béns a Protegir del POUM són provisionals, fins a la seva aprovació definitiva l'any 2015.

El seu nom prové d'un antic propietari, que es deia Antoni i va quedar el diminutiu de can Ton Xic.
La casa va ser utilitzada com a caserna durant les guerres carlines, fet que queda demostrat per la placa que es conserva al portal.

COLOMER-RIFÀ S.L. (2013). Catàleg de masies i cases rurals. Ajuntament de Tavèrnoles. Tavèrnoles.
COLOMER-RIFÀ S. L (2014). Catàleg de béns a protegir. POUM. Tavèrnoles: Ajuntament de Tavèrnoles.