Can Ton Xic Tavèrnoles

  Osona
  Can Ton Xic
  Per un camí a l'extrem nord de la zona de Les Piscines, que surt en direcció a llevant.
  488 m

  Coordenades:

  41.95791
  2.33137
  444589
  4645319
  08275 - 8
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  Popular
  XVIII-XIX
  Bo
  Legal
  Catàleg de béns a protegir POUM 2014, nº 15 (arquitectònic). BCIL.
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  002003100DG44E0001HY
  Virgínia Cepero González

  Can Ton Xic és un mas format per la casa, la pallissa i diversos coberts.
  La masia està formada per dos cossos annexos. El cos més antic és de planta quadrada i consta de planta baixa i planta pis. La coberta és a dues vessants, amb teula ceràmica aràbiga, i el carener perpendicular a la façana, que es troba orientada a migdia.
  L'antiga masia fou objecte d'unes obres d'ampliació, amb una remunta de la coberta a la part nord, fet pel qual actualment la façana nord presenta una forma basilical. A la zona de la remunta hi ha un segon pis.
  El cos més modern és de planta rectangular i consta de planta baixa i planta pis. La coberta és a dues vessants, amb el carener paral·lel a la façana, que es troba orientada a migdia, seguint l'alineació de la façana del volum més antic.
  Les obertures són de disposició gairebé simètrica. El portal d'entrada, situat al cos més antic, és d'arc de mig punt rebaixat; per sobre, s'hi obre una balconera.
  La major part de les finestres dels dos volums són a la façana principal, i estan voltades de maons, algunes amb llindes de fusta.
  A pocs metres al sud de la casa, hi ha una pallissa de planta rectangular. La coberta és a dues vessants, amb teula ceràmica aràbiga, i el carener perpendicular a la façana, que es troba orientada a l'oest.
  El portal d'entrada és d'arc de mig punt, i s'observa una reforma posterior per a adaptar-hi un cavall de fusta, per a col·locar una porta amb la part superior calada, que encara es conserva.
  Els materials utilitzats a les diverses construccions són: pedra picada, arrebossat, fusta, teula i maó.

  Inclosa al Catàleg de masies i cases rurals del POUM, nº 20.
  Protecció: les classificacions derivades del Catàleg de Béns a Protegir del POUM són provisionals, fins a la seva aprovació definitiva l'any 2015.

  El seu nom prové d'un antic propietari, que es deia Antoni i va quedar el diminutiu de can Ton Xic.
  La casa va ser utilitzada com a caserna durant les guerres carlines, fet que queda demostrat per la placa que es conserva al portal.

  COLOMER-RIFÀ S.L. (2013). Catàleg de masies i cases rurals. Ajuntament de Tavèrnoles. Tavèrnoles.
  COLOMER-RIFÀ S. L (2014). Catàleg de béns a protegir. POUM. Tavèrnoles: Ajuntament de Tavèrnoles.