Can Pillet Tavèrnoles

  Osona
  Pla del Banús
  Per un trencall a mà dreta que surt aproximadament del punt quilomètric 1,8 de la carretera BV-5213.
  511 m

  Coordenades:

  41.95377
  2.30887
  442721
  4644874
  08275 - 7
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  Popular
  XIX
  Bo
  Legal
  Catàleg de béns a protegir POUM 2014, nº 7 (arquitectònic). BPU.
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  002300900DG44E0001YY
  Virgínia Cepero González

  Masia de planta rectangular formada per diversos cossos adossats, fruit de les diferents etapes constructives. Les cobertes són a dues vessants, amb teula àrab i el carener orientat de nord a sud.
  Es poden observar a la façana tres fases constructives diferents, diferenciades pel tipus de pedra utilitzada i per les cantonades integrades entre els cossos.
  El cos principal, orientat a llevant, és de planta quadrada i consta de planta baixa i dos pisos. El portal d'entrada és rectangular, amb carreus sense polir. S'hi obren finestres emmarcades amb carreus de pedra, dues a la primera planta i una a la segona.
  A la façana posterior hi ha un annex en planta baixa, de factura contemporània.
  Els altres volums consten de planta baixa i planta pis. El portal d'entrada és d'arc de mig punt rebaixat de maons, les finestres són fetes amb llindes de fusta, i s'hi observen obertures ara tapiades.
  Hi ha un altre cos annex en planta baixa, amb una terrassa que fa de coberta.

  Inclosa al Catàleg de masies i cases rurals del POUM, nº 8.
  Protecció: les classificacions derivades del Catàleg de Béns a Protegir del POUM són provisionals, fins a la seva aprovació definitiva l'any 2015.

  Segons la tradició oral, el nom de la masia "can Pillet" prové del fet que els seus propietaris la van construir amb materials recollits de cases mig enrunades dels entorns.

  COLOMER-RIFÀ S.L. (2013). Catàleg de masies i cases rurals. Ajuntament de Tavèrnoles. Tavèrnoles.
  COLOMER-RIFÀ S. L (2014). Catàleg de béns a protegir. POUM. Tavèrnoles: Ajuntament de Tavèrnoles.