Can Mon Tavèrnoles

Osona
Urbanització del Roquet
Pel camí d'accés a la zona de Les Piscines.
503 m

Coordenades:

41.95587
2.32492
444053
4645097
08275-6
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVII
1608
Bo
Legal
Catàleg de béns a protegir POUM 2014, nº 44 (arquitectònic). BCIL.
Sí, IPA.: 24250.
Fàcil
Residencial
Privada
4152001DG4445S0001OQ
Virgínia Cepero González

Masia de planta rectangular que consta de planta baixa i planta pis. La coberta és a dues vessants, amb teula àrab, i el carener perpendicular a la façana, situada a migdia. La vessant esquerra és més llarga que la dreta.
El portal d'entrada és rectangular, amb carreus de pedra i llinda de fusta.
En quant a la resta d'obertures, la planta baixa presenta una finestra i un portal de factura contemporània. Al primer, s'hi obre una finestra balconera i dues finestres de pedra treballada, una d'elles motllurada i amb la inscripció a la llinda "SAGIMON 16 IHS 08 ROVIRA".
A la banda de ponent, el mur és cec i hi ha un pati de lloses que forma una mena de lliça.
A pocs metres de la casa, al costat de ponent, hi ha una cabana de planta rectangular. La coberta és a dues vessants, amb el carener perpendicular a la façana, orientada al nord. Pel costat sud es troba unida a una gran llosa a mode de mur. Els murs de llevant i ponent són cecs.

Protecció: les classificacions derivades del Catàleg de Béns a Protegir del POUM són provisionals, fins a la seva aprovació definitiva l'any 2015.

Segons la inscripció a la llinda, la casa fou construïda l'any 1608.

COLOMER-RIFÀ S. L (2014). Catàleg de béns a protegir. POUM. Tavèrnoles: Ajuntament de Tavèrnoles.
GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (1985). Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Tavèrnoles).