Can Mon Tavèrnoles

  Osona
  Urbanització del Roquet
  Pel camí d'accés a la zona de Les Piscines.
  503 m

  Coordenades:

  41.95587
  2.32492
  444053
  4645097
  08275 - 6
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  Popular
  XVII
  1608
  Bo
  Legal
  Catàleg de béns a protegir POUM 2014, nº 44 (arquitectònic). BCIL.
  Sí, IPA.: 24250.
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  4152001DG4445S0001OQ
  Virgínia Cepero González

  Masia de planta rectangular que consta de planta baixa i planta pis. La coberta és a dues vessants, amb teula àrab, i el carener perpendicular a la façana, situada a migdia. La vessant esquerra és més llarga que la dreta.
  El portal d'entrada és rectangular, amb carreus de pedra i llinda de fusta.
  En quant a la resta d'obertures, la planta baixa presenta una finestra i un portal de factura contemporània. Al primer, s'hi obre una finestra balconera i dues finestres de pedra treballada, una d'elles motllurada i amb la inscripció a la llinda "SAGIMON 16 IHS 08 ROVIRA".
  A la banda de ponent, el mur és cec i hi ha un pati de lloses que forma una mena de lliça.
  A pocs metres de la casa, al costat de ponent, hi ha una cabana de planta rectangular. La coberta és a dues vessants, amb el carener perpendicular a la façana, orientada al nord. Pel costat sud es troba unida a una gran llosa a mode de mur. Els murs de llevant i ponent són cecs.

  Protecció: les classificacions derivades del Catàleg de Béns a Protegir del POUM són provisionals, fins a la seva aprovació definitiva l'any 2015.

  Segons la inscripció a la llinda, la casa fou construïda l'any 1608.

  COLOMER-RIFÀ S. L (2014). Catàleg de béns a protegir. POUM. Tavèrnoles: Ajuntament de Tavèrnoles.
  GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (1985). Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Tavèrnoles).