Casadevall Tavèrnoles

  Osona
  Pla de Brugueres
  Pel camí que surt a mà dreta pocs metres abans del punt quilomètric 7,5 de la carretera BV-5213.
  750 m

  Coordenades:

  41.95443
  2.36429
  447314
  4644912
  08275 - 10
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  Popular
  XVIII-XIX
  Bo
  Legal
  Catàleg de béns a protegir POUM 2014, nº 34 (arquitectònic). BCIL.
  Sí, IPA.: 24227.
  Difícil
  Residencial
  Privada
  08275A007000420000OU
  Virgínia Cepero González

  Masia de planta irregular, formada per diversos cossos adossats de planta rectangular, fruit de les diferents etapes constructives. Ha estat objecte, recentment, d'unes obres de remodelació integral.
  El cos principal consta de planta baixa, planta pis i golfes. La coberta és a dues vessants, amb teula ceràmica aràbiga, i el carener paral·lel a la façana principal, orientada a migdia.
  Les antigues dependències dels animals annexionades a la casa, ara formen part de l'habitatge. És un volum de planta quadrangular, que consta de planta baixa semisoterrada, degut al pendent del terreny, i de planta pis. En aquesta planta és on hi ha l'accés a l'habitatge, fruit de la última rehabilitació.
  A la façana principal, hi ha una escala amb graons de pedra que permet l'accés al primer pis i aboca a un porxo, amb la teulada sostinguda per pilars. Al fons es troba l'antic portal d'accés, de pedra treballada.
  S'hi obre també una gran balconada coberta, de factura contemporània, que trenca amb la resta d'elements arquitectònics tradicionals.
  Les antigues obertures són de disposició asimètrica, fetes amb pedra treballada. En destaca una bonica finestra cegada amb trencaaigües.
  El parament dels murs és fet amb pedres sense revocar.

  Inclosa al Catàleg de masies i cases rurals del POUM, nº 38.
  Protecció: les classificacions derivades del Catàleg de Béns a Protegir del POUM són provisionals, fins a la seva aprovació definitiva l'any 2015.

  A l'Arxiu Episcopal de Vic hi ha documentació del segle XV que fa referència a la casa. Posteriorment, en els fogatges de l'any 1553 es menciona a la vídua de Casadevall com a resident de la casa.
  La masia fou ampliada als segles XVIII i XIX.

  COLOMER-RIFÀ S.L. (2013). Catàleg de masies i cases rurals. Ajuntament de Tavèrnoles. Tavèrnoles.
  COLOMER-RIFÀ S. L (2014). Catàleg de béns a protegir. POUM. Tavèrnoles: Ajuntament de Tavèrnoles.
  DIPUTACIÓ DE BARCELONA (2002). Inventari del Patrimoni Construït del Pla Especial de Protecció i Millora de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona. Àrea d'Espais Naturals, Serveis d'Acció Territorial.
  GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (1981). Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Tavèrnoles).