Capella de la Mare de Déu de Lourdes Sant Hipòlit de Voltregà

Osona
Jardins de la Llar dels Jubilats
A la part superior dels jardins de la Llar dels Jubilats, al final del passeig de les Alzines
544m

Coordenades:

42.01602
2.23425
436598
4651839
08215-216
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XX
1994
Bo
Inexistent
Fàcil
Simbòlic
Pública
Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà
Adriana Geladó Prat

Petita construcció aïllada situada a l'extrem sud-oest dels jardins de la Llar dels Jubilats, en el nivell superior i al final del passeig de les Alzines. Està formada per un petit volum de planta semicircular, que presenta una coberta de teula àrab i compta amb dues petites finestres laterals d'arc de mig punt. Aquest volum es troba obert a l'exterior mitjançant una gran obertura rectangular amb la llinda de fusta, i tancada amb una reixa de ferro decorada i pintada amb un to platejat. Aquesta obertura s'integra dins d'un mur que li fa de façana i que està cobert amb una teuladeta de dues vessants, sostinguda amb una biga i diverses mènsules de fusta. Als laterals d'aquest mur se li adossen dos paraments disposats en esbiaix, que estan rematats amb un carener de teula àrab. Ambdós paraments compten amb una petita fornícula d'arc de mig punt inferior i una placa de ceràmica vidrada acolorida a la superior. La placa inserida al parament de la banda de llevant presenta una representació del santuari de Lourdes, mentre que la de ponent compta amb un passatge de l'evangeli segons Lluc. La construcció presenta els paraments arrebossats i pintats de color groc, i està envoltada per quatre xiprers posteriors.
A l'interior de la construcció hi ha una ara d'altar bastida amb carreus de pedra, damunt la que es situa una imatge de la Mare de Déu de Lourdes protegida amb un vidre rectangular. Als peus de l'altar hi ha una llosa de pedra gravada amb la següent inscripció: "EXALUMNES / DOMINIQUES ANUNCIATA / 12-2-94".

Altres noms relacionats amb l'edifici: la Glorieta.

Aquesta capella fou construïda i promoguda l'any 1994 per un grup d'antigues alumnes del col·legi de les Germanes Dominiques de l'Anunciata, que estava situat als actuals jardins de la Llar dels jubilats. Aquesta congregació es va establir a la població l'any 1871 per fer-se càrrec de l'ensenyança de les nenes, en el mateix edifici on hi havia hagut l'hospital de Sant Hipòlit (construït a principis del segle XVIII). Aquest col·legi va conservar oficialment el nom d'Hospital de Sant Josep, tot i que de forma popular era conegut com a "col·legi de les Hermanes" o "col·legi de les Monges". Va desaparèixer cap als anys 60 del segle XX i, posteriorment, fou enderrocat per a construïr-hi els jardins i la Llar dels Jubilats. De fet, l'actual edifici de la Llar era l'antiga residència de les Germanes Dominiques.
A mitjans del segle XX, a la part superior dels actuals jardins, al costat dels horts de la congregació, hi havia la Glorieta. Es tractava d'una gruta amb la imatge de la Verge de Lourdes, on les nenes de l'escola hi anaven a resar els dissabtes pel matí. Per aquest motiu, l'actual capella també és coneguda amb aquest nom. L'estructura fou construïda en homenatge a aquest col·legi per part d'un grup d'antigues alumnes, la fotografia de les quals acompanya la imatge de la verge situada a l'interior.

ANGLADA I ARBOIX, Emília (2008). Noms propis del Voltreganès. Vic: Eumo Editorial, Centre d'Estudis del Voltreganès, p. 65.
Informació oral: Mª Carme Casas Muntadas, Marcel·la Molas Oller i Joan Rifà Casas [Entrevista: 03-02-2020].
MUSSULL, Mª Dolors (1989). "Col·laboracions". <<0,97 km2>>. La revista de Sant Hipòlit de Voltregà. Any II, nº 10, març 1989, p. 4-5.
MUSSULL, Dolors (2017). La Veu de la Glorieta amb nosaltres des de 1995. Sant Hipòlit de Voltregà: Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà [Inèdit].