Escola bressol Mare Teresa Sant Hipòlit de Voltregà

Osona
Carrer dels Marquesos de Palmerola, 24
Al bell mig del primer tram del carrer dels Marquesos de Palmerola, davant dels horts de la rectoria
529m

Coordenades:

42.01542
2.23775
436887
4651769
08215-215
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XX
1993
Bo
Inexistent
Fàcil
Altres
Pública
Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà
Adriana Geladó Prat

Edifici cantoner de planta rectangular, format per diversos cossos adossats i situat a l'extrem de llevant del primer tram del carrer dels Marquesos de Palmerola, just on la via conforma una petita placeta de planta irregular. El volum principal, situat a l'extrem nord-est de la construcció, presenta una coberta de teula àrab de dos vessants, amb un ràfec de fusta sostingut amb mènsules treballades i disposat a les dues façanes vistes de l'edifici. Està distribuït en planta baixa i dos pisos, amb la façana principal orintada a llevant. Les obertures d'aquest parament són de diversa tipologia i totes tenen els emmarcaments arrebossats amb el mateix revestiment que cobreix la resta del parament. El portal d'accés a l'interior és d'arc rebaixat i amb les impostes motllurades. Està emmarcat per dues finestres rectangulars de perfil allargat. A l'extrem del parament hi ha una gran placa rectangular de ceràmica amb el nom de l'escola i decorada amb una espiga i el colom de la pau. Una motllura rectilínia amb un arc rebaixat superposat al del portal recorre la divisòria amb la primera planta, també a la façana lateral. En aquesta planta s'hi obren quatre finestres rectangulars adossades i un relleu escultòric de ceràmica amb la imatge de la Mare Teresa envoltada d'infants. Del pis superior, delimitat amb una motllura rectilinia respecte el primer nivell, destaca una galeria oberta a l'exterior mitjançant quatre finestrals d'arc de mig punt, sostinguts amb columnetes de ferro i delimitats amb baranes de ferro també. Aquesta mateixa galeria es repeteix a la façana lateral. Al costat del portal d'accés hi ha una placa de marbre encastada al parament, amb la següent inscripció: "EN EL SEU POBLE NATAL / EN HOMENATGE A LA / M. TERESA GALLIFA I PALMAROLA / AMB MOTIU DEL CENTENARI / DE LA FUNDACIÓ DE L'OBRA / EL POBLE DE ST. HIPÒLIT / LES SEVES FILLES / "SERVENTES DE LA PASSIÓ" / I ELS AMICS DE LA SEVA OBRA / ST. HIPÒLIT DE VOLTREGÀ / 1886-1986".
L'altre volum destacable està alineat amb el carrer. Presenta una coberta de teula àrab de dos vessants, amb el mateix tipus de ràfec que el del volum principal, i està distribuït en planta baixa i pis. La part més destacable d'aquest parament és la tribuna tancada i situada a la primera planta. Presenta dos vitralls rectangulars acolorits als laterals i un plafó de ceràmica central amb la següent inscripció: "AQUÍ VA NEIXER / TERESA / GALLIFA PALMAROLA / 1850-1907 / FUNDADORA DE LES RELIGIOSES / SERVENTES DE LA PASSIÓ". Ambdós volums presenten els paraments arrebossats i pintats amb un to groguenc, amb un sòcol de pedra aplacada delimitat amb una motllura rectilínia.

Altres noms relacionats amb l'edifici: can Santaulària, cal Sereno, can Grill, can Quic, can Vernis, can Cul Negre.

A finals del segle XIX, en Josep Ferrer i la seva família es van instal·lar en una casa situada en el mateix emplaçament on actualment hi ha l'escola bressol. Procedien del municipi de Santa Eulàlia de Riuprimer, fet pel qual va sorgir el sobrenom de "els Santaulària". Un dels descendents, en Lluís Ferrer, va ser molt anys el sereno del poble, passant a ser coneguda la casa també com a cal Sereno. Pels voltants dels anys 30 del segle XX, al mateix emplaçament hi havia una casa i botiga de queviures coneguda amb el renom de can Grill. La casa també fou coneguda com a can Quic en referència a Francisco Serrallonga i Nonó, apodat amb aquest sobrenom. I, durant un temps, l'edifici també es coneixia amb el renom de can Vernis, masia de procedència de la família que l'habitava. L'avi d'aquesta família sempre duia uns pantalons clars amb uns pedaços de color negre cosits a la part del darrera, fet pel qual se'l coneixia com en Cul Negre i, per extensió, també a la seva casa.
L'actual edifici que acull les instal·lacions de l'Escola Bressol Mare Teresa fou construït l'any 1993 i inaugurat el dia 4 de setembre d'aquell mateix any. Es tracta d'una escola concertada per infants de 0 a 3 anys, que està regentada per la congregació de les Seventes de la Passió, una comunitat religiosa fundada per Teresa Gallifa i Palmerola (1850-1907), filla predilecta de la vila de Sant Hipòlit nascuda en una casa situada en aquest mateix emplaçament. Es tracta d'una congregació religiosa dedicada a l'assistència sanitària i espiritual de les mares i dones en situació desfavorida, desenvolupada sobretot a Barcelona. L'any 1953, la comunitat es va instal·lar a Sant Hipòlit de la mà de mossèn Josep Serradell, per assistir els malalts a casa seva i cuidar els infants de les mares treballadores. Inicialment, el servei de llar d'infants de la població era conegut popularment com la Casa Cuna i s'instal·là a prop dels edificis del Grup Sant Salvador.

ANGLADA I ARBOIX, Emília (2008). Noms propis del Voltreganès. Vic: Eumo Editorial, Centre d'Estudis del Voltreganès, p. 43, 45, 52-53, 64, 107, 116, 121, 129.
ARRANZ, Antonio María (1952). M. Teresa Gallifa Palmarola. Barcelona: Claret.
CONGREGATIO PRO CAUSIS SANCTORUM (1990). Canonizationis Servae Dei Teresiae Gallifa Palmarola Fundatricis Congregationis Servarum a Passione (1850-1907). Positio super virtutibus. Roma: Tip. 2000.
"Inauguració de la nova escola bressol "Mare Teresa Gallifa". Sant Hipòlit de Voltregà, 4 de setembre de 1993". Sant Hipòlit de Voltregà: [Inèdit].
Http://www.ebmareteresa.cat/ [Consulta: 05-04-2020].