Can Vileta
Figaró-Montmany

  Vallès Oriental
  Vall de Vallcàrquera
  Emplaçament
  Pista que puja des de Sant Pere de Vallcàrquera fins a Can Gil. Sota el camí al costat Can Tarres.

  Coordenades:

  41.72935
  2.30145
  441903
  4619963
  Número de fitxa
  08134-149
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XVIII-XX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Difícil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. cad.: 002A00067
  Autor de la fitxa
  Anna M. Gómez Bach

  Aquest edifici està format per una senzilla construcció quadrangular distribuïda en planta baixa i primer pis. La casa es troba situada en un petit altiplà i està recolzada en una lleugera pendent natural, ben assentada, per la cara oest, a la roca natural sobre la Riera de Vallcàrquera. La fàbrica de la casa evidencia la tècnica de la paret vista amb l'ús de pedra de dimensions mitjanes-petites lligades amb morter de calç i la utilització de grans blocs de pedra per a ser emprades com a llindes a les diverses obertures i com a pedres cantoneres dels angles de la casa. Tot i que les façanes han estat arrebossades i pintades recentment. La teulada és a doble vessant i presenta una coberta de teula aràbiga. La façana principal es troba orientada a l'est i s'accedeix a la porta d'entrada a través d'uns petits graons. En aquesta façana també hi obren dues obertures més, es tracta de dues finestres situades al primer pis, sense elements ornamentals. La distribució interior de la casa també segueix el modulat estàndard de rebedor i cuina i dues habitacions al pis superior. L'estança més ben conservada és la cuina, conserva part del mobiliari i de l'arrebossat interior.

  Es coneix molt poc d'aquest mas, tot i que el topònim Tares consta al fogatge de 1497 i Tarrer o Tarrers al 1553 no és segur que aquest faci referència al mateix mas. Actualment és es troba en estat ruinós i tot i que els paraments actuals no ens aporten gaire informació segurament es tracta d'una construcció força senzilla construïda a partir del segle XVI, que va patir importants modificacions en el moment de desdoblament de propietats i de grans reformes constructives ben documentat en la parròquia de Sant Pere de Vallcàrquera al llarg del segle XVIII. Aquest petit establiment s'ha d'associar a un centre que es dedicaria a l'explotació agrícola i ramadera d'abast particular i amb un marc d'actuació limitat pel funcionament de la Riera de Vallcàrquera.

  OLIVER, J. 2000. Història de Figaró-Montmany. Vol. 1: Figaró abans de ser-ho, Ajuntament de Figaró-Montmany.