Can Tarres
Figaró-Montmany

  Vallès Oriental
  Vall de Vallcàrquera
  Emplaçament
  Pista que puja des de Sant Pere de Vallcàrquera fins a Can Gil. Sota el camí al costat Can Vileta.

  Coordenades:

  41.72932
  2.30176
  441929
  4619959
  Número de fitxa
  08134-148
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XVII-XX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Difícil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. cad.: 002300DG42A067
  Autor de la fitxa
  Anna M. Gómez Bach

  Edifici en ruïnes que conserva algunes estructures visibles conegut com Can Tarres o can Tarrers. Tot i que la coberta es troba desapareguda, la seva proximitat a can Vileta i les restes conservades ens fan pensar que aquest petit edifici seguiria les directrius de l'altra casa esmentada. És a dir una planta baixa on es disposaria el rebedor, les quadres o magatzems i la cuina; i un primer pis on es distribuirien les diverses habitacions. Bona part d'aquesta estructura conforma la plataforma d'accés a les cases que resten senceres. La coberta es troba desapareguda en la seva totalitat, i es conserva l'arrencament del que hauria estat el forn del mas i per tant l'espai domèstic associat a la cuina. Els murs restants segueixen la tècnica connstructiva de la disposició de carreus, de procedència local i factura més o menys acurada disposats en filades horitzontals i lligats amb abundant morter de calç. Les refeccions estan fetes amb maons i totxana i queda dempeus els murs nord i est; la resta està molt enderrocada.

  Es coneix molt poc d'aquest mas, tot i que el topònim Tares consta al fogatge de 1497 i Tarrer o Tarrers al 1553 no és segur que aquest faci referència al mateix mas. Actualment és es troba en estat ruinós i tot i que els paraments actuals no ens aporten gaire informació segurament es tracta d'una construcció força senzilla construïda a partir del segle XVI, que va patir importants modificacions en el moment de desdoblament de propietats i de grans reformes constructives ben documentat en la parròquia de Sant Pere de Vallcàrquera al llarg del segle XVIII. Aquest petit establiment s'ha d'associar a un centre que es dedicaria a l'explotació agrícola i ramadera d'abast particular i amb un marc d'actuació limitat pel funcionament de la Riera de Vallcàrquera.

  OLIVER, J. 2000. Història de Figaró-Montmany. Vol. 1: Figaró abans de ser-ho, Ajuntament de Figaró-Montmany.