Can Ton Sant Martí de Centelles

Osona
Antiga parròquia de Sant Pere de Valldeneu
Darrera el mas Esglésies, al costat de l'església de Sant Pere de Valldeneu

Coordenades:

41.74843
2.24701
437394
4622119
08224-107
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVI-XVIII
Regular
Necessita rehabilitació
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 000300DG32B061
Anna M. Gómez Bach

Edifici civil, de planta rectangular allargada a est i oest. La façana principal es troba orientada al sud. Aquest edifici està format per una planta i pis i es troba assentada directament sobre la roca natural.
La tècnica constructiva utilitzada es centra en l'ús de pedra basta calcària de gresos vermells, unida amb morter de calç i amb obertures de pedra picada senzilla, com a únic element ornamental.
La coberta de la casa és a una sola vessant feta amb bigues, llates, rajolet, teula aràbiga i petits ràfecs de fusta. La façana oest és cega ja que està completament adossada al mur est del mas, mentre que la façana est presenta un petit cos cobert a una sola vessant adossat a la planta i una finestra, de factura senzilla, al primer pis. La façana nord també és cega i s'adossa al mas Esglésies.

Les referències històriques de Cal Ton s'han de posar en relació al seu emplaçament. Situat darrera el mas Esglésies i adossat per l'est a l'església de Sant Pere de Valldeneu. Possiblement aquest mas va funcionar de sagristia i casa del mossèn en època moderna. Per similituds amb el mas Esglésies, segurament aquest mas fou construït o parcialment refet cap el segle XVIII, període de gran auge demogràfic i constructiu, però se'n desconeix cap més notícia sobre el moment de la seva construcció. També serà durant l'època moderna que l'església de Sant Pere de Valldeneu arribarà al seu màxim esplendor i sembla lògic pensar en una reestructuració entorn la vall de Valldaneu en aquest moment.

PLADEVALL, Antoni. (1955-1957). San Martín de Centelles, San Miguel Sesperxes y San Pedro de Bertí. a Ausa, n. XVIII. p. 357-372.
PLADEVALL, Antoni. (1962). Romiatge a Sant Martí de Centelles i Sant Miquel Sesperxes i Bertí. Vic.
PLADEVALL, Antoni. (1992). Orígens i formació del terme municipal de Sant Martí. Ajuntament de Sant Martí de Centelles.
SOLANS, Antoni. (1992). Notes i comentaris sobre Sant Martí de Centelles. Ajuntament de Sant Martí de Centelles.