Can Fèlix o Can Felis Sant Martí de Centelles

Osona
Antiga parròquia de Sant Miquel Sesperxes
Marge dret del camí que de la C-1413 porta a l'església de Sant Miquel Sesperxes

Coordenades:

41.75429
2.21711
434914
4622792
08224-108
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
XVII-XX
Regular
Necessita rehabilitació
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 004A00002
Anna M. Gómez Bach

Mas format per una senzilla construcció quadrangular distribuïda en planta baixa i primer pis. La casa es troba situada en un petit altiplà, ben assentada. La fàbrica de la casa evidencia la tècnica de la paret vista amb l'ús de pedra de dimensions mitjanes-petites lligades amb morter de calç i la utilització de grans blocs de pedra per a ser emprades com a llindes a les diverses obertures i com a pedres cantoneres dels angles de la casa. La teulada és a doble vessant i presenta una coberta de teula aràbiga. La façana principal es troba orientada a l'est. En aquesta façana també s'hi obren diverses obertures, totes de factura força senzilla. La distribució interior de la casa també segueix el modulat de la masia catalana. Entrada i cuina a baix, juntament amb els estables i les habitacions al pis superior.

La construcció d'aquest mas s'ha d'associar a l'important moment demogràfic que va tenir lloc al segle XIV. Aquest augment de la població propicià l'aparició de noves petites explotacions agricola-ramaderes materialitzades en modestos masos. La tècnica constructiva de l'edifici tampoc permet fer gaires extrapolacions, la fàbrica podria remuntar-se a la baixa edat mitjana avançada, però va ser sense cap mena de dubte durant l'edat moderna que aquest petit mas va arribar a presentar una ocupació permanent. El fet d'estar habitat fins a l'actualitat ha propiciat nombroses reparacions, la més significativa de les quals s'ha realitzat durant la segona meitat del segle XX amb l'afegiment d'un cos quadrangular adossat a la façana sud.

PLADEVALL, Antoni. (1992). Orígens i formació del terme municipal de Sant Martí. Ajuntament de Sant Martí de Centelles.
SOLANS, Antoni. (1992). Notes i comentaris sobre Sant Martí de Centelles. Ajuntament de Sant Martí de Centelles.