Can Genis Sant Martí de Centelles

Osona
Antiga parròquia de Sant Miquel Sesperxes
Marge esquerra de l'església de Sant Miquel Sesperxes

Coordenades:

41.74417
2.22197
435308
4621665
08224-109
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVII-XVIII
Dolent
En runes
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Pública
Ajuntament de Sant Martí de Centelles. C/ Estació n.2. 08592. Sant Martí de Centelles.
Anna M. Gómez Bach

Queden els basaments del què hauria estat un mas format per un edifici annexat formant una planta rectangular orientada est-oest, amb façana de paredat comú de petites pedres escassament treballades i lligades amb morter. La resta d'estructures constructives són més aviat precàries. I també es pot apreciar l'existència d'estructures properes destruïdes, que podrien correspondre a annexos de la mateixa casa o estructures més antigues no identificades.

Es coneix molt poc d'aquest mas, segurament es tracta d'una construcció del segle XVII, moment de desdoblament de propietats i de gran auge constructiu ben documentat en els diverses parròquies de Sant Martí de Centelles. Aquesta construcció limitaria al sud amb can Puigventós i l'església parroquial de Sant Miquel Sesperxes. Es pot situar en un context de petits arrendataris enriquits que decideixen construir-se una casa pròpia. Aquest petita establiment s'ha d'associar a una petita explotació que es dedicaria a l'explotació cerealista i ramadera d'abast particular.

PLADEVALL, Antoni. (1992). Orígens i formació del terme municipal de Sant Martí. Ajuntament de Sant Martí de Centelles.
SOLANS, Antoni. (1992). Notes i comentaris sobre Sant Martí de Centelles. Ajuntament de Sant Martí de Centelles.