Can Ripoll Granollers

Vallès Oriental
Carrer del Portalet - carrer Nou, 08400-GRANOLLERS
Al centre urbà de Granollers

Coordenades:

41.60716
2.28692
440582
4606407
08096-281
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Antic
Romà
Dolent
Les restes foren destruïdes (INVENTARI, 1997).
Inexistent
PEPHA nou, Zona Arqueològica
IPAC-CA
Sense accés
Residencial
Privada
Ref. cad.: 15309DG4006E
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Segons Josep Estrada, durant les obres de fonamentació de l'actual edifici, van aparèixer restes de paviments d'"opus signinum" i materials romans que van ser ocultats per no parar les obres. Hi ha notícies de el propietari va filmar les troballes en 8 mm. Actualment hi ha bastit un edifici que fa cantonada amb els carrers Nou i del Portalet (INVENTARI, 1997; VILA, 2001).

Proposta de protecció al nou PEPHA Zona Arqueològica

Documentat per J. Estrada (INVENTARI, 1997).

A. A. M. G. (s.d.) Llistat del Pla d'Arqueologia Urbana de Granollers, Granollers, Àrea d'Arqueologia del Museu de Granollers.; INVENTARI (1997) Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya. Carta Arqueològica. Vallès Oriental. Granollers, Barcelona, Generalitat de Catalunya, exemplar mecanografiat, actualització 1997.; VILA BONAMUSA, Lluís (2001) ) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Patrimoni aqueològic. Granollers. Document administratiu.