Can Vilaró / El Mirallet Granollers

Vallès Oriental
Plaça Manuel Montaña, 4; 08400-GRANOLLERS
Al nucli històric de Granollers

Coordenades:

41.608
2.28669
440564
4606500
08096-283
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Prehistòric
Edats dels Metalls
Dolent
Jaciment tapat
Inexistent
PEPHA nou, Zona Arqueològica
IPAC-CA
Sense accés
Social
Privada
Diversos
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

El jaciment es va descobrir al passar unes línies elèctriques subterrànies a uns dos metres de profunditat per sota el nivell del carrer. Van aparèixer fragments de ceràmica feta a mà, constatant-se, per informació oral dels treballadors que van fer la rasa, la presència d'estratigrafia en la vall excavada. Un dels pocs fragments que es van poder recuperar va ser datat per Araceli Martín dins del període calcolític. El fragment conservat presenta un mugró sobreposat, típic dels vasos de la fase veraziana. No es conserva cap altre element o estructura. La resta del jaciment s'ubica en un solar edificat i no ha estat possible documentar l'existència de restes arqueològiques (INVENTARI, 1997). : Fragment de ceràmica de pasta grollera trobat l'abril de 1975 en obrir un vall a la placeta de M. Muntanyà, arran de l'antic casal de can Vilaró, tocant a la porta d'entrada de Llevant de l'església de Sant Esteve. Datable en el Verazià (ESTRADA, 1993; VILA, 2001).

Encara que normalment, en aquest sector apareixen restes romanes, aquesta troballa demostra la més antiga presència humana del nucli de Granollers (INVENTARI, 1997). Proposta de protecció al nou PEPHA Zona Arqueològica

Documentat per J. Estrada l'any 1976 (INVENTARI, 1997).

A. A. M. G. (s.d.) Llistat del Pla d'Arqueologia Urbana de Granollers, Granollers, Àrea d'Arqueologia del Museu de Granollers.; ESTRADA I GARRIGA, Josep (1993) Granollers a l'antiguitat, Granollers, Tarafa, Editora de Publicacions, S.L.; GARCIA-PEY, Enric (1990) Recull onomàstic de Granollers: Motius, topònims, nomenclatura, Estudis de Granollers i del Vallès Oriental, Núm. 3, Granollers, Ajuntament de Granollers. INVENTARI (1997) Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya. Carta Arqueològica. Vallès Oriental. Granollers, Barcelona, Generalitat de Catalunya, exemplar mecanografiat, actualització 1997.; VILA BONAMUSA, Lluís (2001) ) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Patrimoni aqueològic. Granollers. Document administratiu.