Can Ribas Tiana

Maresme
Carrer Mascaró. Carrer Sant Francesc, 14

Coordenades:

41.48124
2.26726
438826
4592441
08282-52
Patrimoni immoble
Edifici
Eclecticisme
Historicista
XX inici
1907
Ramón Ribera
Bo
Legal
BPU, Nivell C (núm CPAA 52) 17/07/2002
IPA 9195
Fàcil
Residencial
Privada
8926208DF3982F0001YX
Àlvar Sáez Puig

Edifici civil, es tracta d'una casa amb planta baixa i pis que està coberta per un terrat transitable. L'edificació està envoltada per un petit jardí.
Destaca per la gran profusió d'elements decoratius i per l'eclecticisme dels mateixos. Combina la balustrada neoclàssica de la balconada central, suportada per primes columnes de ferro colat -típica de Tiana-, amb les baranes del terrat damunt la cornisa -més aviat de tipus historicista-medieval. Entre tota la decoració, sobresurten els trenca aigües situats damunt les finestres, de pedra, amb forma d'arc escarser, amb la part central molt ornamentada, al igual que sota els llindars.
Presenta una cornisa molt treballada, sostinguda per mènsules i ornada amb elements florals

Can Bonastre respon a la tipologia de diferents edificis que trobem al nucli urbà de Tiana que es caracteritzen per pertànyer a un moment de transició entre l'eclecticisme de finals del segle XIX i el modernisme de molt a començament del segle XX caracteritzat per la utilització d'elements decoratius de tipus historicista de tradició diversa. Els dos elements potser més diferenciadors de l'edifici són el balcó quadrat amb balustrada de pedra del primer pis, que es suportat per columnes de ferro colat i la balustrada de pedra entre pilars del terrat que corona l'edifici per sobre d'una cornisa sostinguda per mènsules. Edificació singular d'estil historicista que forma part del conjunt del carrer Sant Francesc. També ho trobem com a Can Bonastre.

Edifici del 1907 que va ser propietat de Joan Bonastre. La façana principal es caracteritza per un pronunciat balcó central. És quadrat, tancat amb barana de balustres i sostingut amb columnetes de foneria. L'estil decoratiu barreja elements historicistes de tradició diversa.

http://www.poblesdecatalunya.cat/element.php?e=1968 https://www.festacatalunya.cat/articles-mostra-6418-cat-can_bonastre.htm Ajuntament de Tiana (2002). Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Tiana. Vol. 1. Tiana.