Can Bretós Tiana

Maresme
Passeig Vilesa, 15-19

Coordenades:

41.47952
2.26895
438965
4592248
08282-53
Patrimoni immoble
Edifici
Modernisme
XX
1911-29
Ramon Maria Riudor Capella
Bo
Legal
BPU, Nivell C (núm CPAA 53) 17/07/2002
IPA 39022
Fàcil
Residencial
Privada
9024808DF39D
Àlvar Sáez Puig

Casa situada al passeig de la Vilesa que ocupa l'eixample sud del nucli urbà. És una casa aïllada o torre d'estiueig, que consta de planta baixa, pis i golfes. Presenta un mur exterior a mitja alçada amb una reixa que envolta el jardí de l'edifici. La teulada del cos principal és a dues aigües, el cos anterior té una coberta plana partida per una teulada a dos vessants perpendicular a la del cos posterior. La majoria de les finestres són rectangulars. Les façanes estan arrebossades i pintades color blanc amb decoracions en esgrafiat.

Torre d'estiueig amb jardí, de l'any 1915. Consta de planta baixa, pis i golfes. Té un cos principal paral·lel al carrer i un cos menor, transversal, que forma dos petits terrats i que és el que dóna al carrer. Les façanes estan decorades amb subtils esgrafiats.

La urbanització dels terrenys de l'antiga finca de la Vilesa es va dur a terme cap al final del segle XIX i principi del XX. En aquest sector van començar a edificar-se les torres dels estiuejants barcelonins que hi venien a passar les vacances. La major part d'aquestes cases van ser construïdes durant la segona dècada del segle XX, i en elles es pot veure clarament l'estil equilibrat i classicista del noucentisme. La major part d'aquestes obres van ser projectades per Ramon M. Riudor. D'ell és Can Boccato, del 1912 i la mateixa Can Bretós de 1915.

http://www.poblesdecatalunya.cat/element.php?e=11640 Ajuntament de Tiana (2002). Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Tiana. Vol. 1. Tiana.