Can Cardús (Can Baratau) Tiana

Maresme
Plaça de la Vila, 8

Coordenades:

41.48213
2.26876
438952
4592538
08282-54
Patrimoni immoble
Edifici
Eclecticisme
XIX finals
Bo
Legal
BPU, Nivell C (núm CPAA 54) 17/07/2002
IPA 9197
Fàcil
Residencial
Privada
9027920DF3992E
Àlvar Sáez Puig

Edifici civil format per una planta baixa, tres pisos i un terrat d'on sobresurt una torre quadrada a la part posterior. L'edifici s'adapta al fort desnivell del terreny, de manera que l'ampli jardí lateral coincideix amb el primer pis o planta noble de l'edifici. En general es tracta d'una construcció de grans proporcions, sensació que es veu augmentada degut a que el nivell del carrer està molt per sota del de la planta baixa. És una construcció important dins del conjunt d'edificacions que formen la plaça de l'Ajuntament. Destaca el conjunt de les finestres que s'ordenen de major a menor des del primer pi, on hi ha una gran balconada amb una finestra tripartita, i trenca aigües al damunt de totes les obertures. A la part superior sobresurt la galeria de finestres, que, encara que algunes d'elles havien estat tapades, avui tornen a estar totes obertes.

Can Cardús és un gran casal residencial d'arquitectura de característiques eclèctiques que domina la plaça de la Vila. És una construcció de planta baixa i tres pisos. A la planta baixa hi ha el portal, que mitjançant la tècnica de l'estucat, simula un adovellat fet amb pedra. Al primer pis hi trobem un balcó sortit de triple obertura, flanquejat per balcons simples. El segon pis el presideix un balcó sortit d'obertura simple, flanquejat per finestres i al tercer pis s'obren grups de tres finestres. Corona l'edifici un terrat amb balustrada. Gran casal residencial que domina visualment la plaça de la Vila, a la qual s'aboca amb una terrassa amb balustrada, des de la qual emergeix l'edifici, de planta baixa i tres pisos, més una torre mirador. El portal principal imita amb estuc un adovellat. Al seu damunt hi ha un balcó tripartit amb barana de forja. La porta que dóna al primer pis, a l'altura del jardí, es protegeix amb una marquesina de ferro i vidre. La casa ha estat acuradament restaurada. També ho trobem com a Can Tiriti.

https://www.festacatalunya.cat/articles-mostra-6398-cat-can_cardys.htm http://www.poblesdecatalunya.cat/element.php?e=2026 Ajuntament de Tiana (2002). Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Tiana. Vol. 1. Tiana.