Can Boccato Tiana

Maresme
Passeig Vilesa, 13-17

Coordenades:

41.4796
2.26836
438916
4592258
08282-51
Patrimoni immoble
Edifici
Noucentisme
XX inici
1912
Ramon Maria Riudor Capella
Bo
Legal
BPU, Nivell C (núm CPAA 51) 17/07/2002
IPA 39023
Fàcil
Residencial
Privada
9024608DF3992C0001TX
Àlvar Sáez Puig

Casa d'estiueig unifamiliar exempta de planta baixa, pis i golfes. Al darrera de la casa hi ha un pati. Presenta un mur exterior a mitja alçada amb una reixa que envolta la perifèria de l'edifici. La teulada és a dues aigües amb les vessants força inclinades. Presenta uns amplis voladissos amb mènsules de fusta. Les finestres de la planta baixa i el pis són rectangulars, mentre que les finestres de les golfes presenten unes finestres d'arc rodó. Les finestres de la façana principal presenten un ampit. Avui dia la casa ha estat restaurada i presenta unes portes i finestres de fusta nova així com una coloració exterior rosa pàl·lid.

Aquesta construcció es caracteritza per la decoració floral a la seva façana utilitzant la tècnica de l'esgrafiat. Té una coberta de doble vessant.

La urbanització dels terrenys de l'antiga finca de la Vilesa es va dur a terme cap a finals del segle XIX principis del segle XX. En aquest sector van començar a edificar-se les torres dels estiuejants barcelonins que venien a passar les vacances. La major part d'aqeustes cases van ser construïdes durant la segona dècada del segle XX, i en elles es fa palès de l'estil noucentista. La major part d'aquestes cosntruccions van ser projectades per Ramon Maria Riudor Capallà. D'ell són les construccions de Can Boccato ( del 1912).

https://www.festacatalunya.cat/articles-mostra-6406-cat-can_boccato_i_can_bretos.htm Ajuntament de Tiana (2002). Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Tiana. Vol. 1. Tiana.