Can Riba de la Serra Granollers

Vallès Oriental
Camí de can Riba de la Serra, 08400-GRANOLLERS
Al peu de la serra de Ponent i a tocar la via del tren del Nord

Coordenades:

41.57477
2.26764
438945
4602824
08096-85
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX?
Bo
Legal
PEPHA nou, Núm. M-09
Restringit
Productiu
Privada
Ref. Cad.: 013A00049
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Masia aïllada en zona rural, rodejada de construccions agropecuàries. El cos central consta de planta baixa, pis i golfes amb coberta de teula àrab a dues vessants, limitada per un semiràfec amb el carener paral·lel a la façana. Aquesta està composada per quatre eixos. En la planta baixa destaca la portalada de pedra adovellada amb arc de mig punt. A la planta pis, destaquen sengles balcons a ambdós costats de la portalada i un gran rellotge de sol emfasitzant l'entrada. A les golfes es troben sengles finestres dobles a sobre de cada balcó. El cos del costat nord és de planta baixa i pis amb galeria d'arcs de mig punt i coberta de teula àrab (CUSPINERA et alií, 2001).

Protegida al PEPHA del 1985 i proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. M-09. Segons CUSPINERA et alií (2001) i PATRIMONI (1985) la masia es diu MAS RIBA DE LA SALA. Segons GARCÍA PEY (1990) la masia es diu CAN RIBES DE LA SERRA.

La casa rep el nom del cognom dels seus propietaris que, tanmateix no es Ribes si no Riba, i a la situació geogràfica de la masia. Apareix al registre fiscal de Palou de l'any 1922 amb el nom de "can Ribes de la Serra" (GARCÍA-PEY, 1990). El mas ha tingut diverses delimitacions: s'ha confrontat amb els masos Amat, Ninou i Català (GARCIA-PEY, 1990),

CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu., GARCIA-PEY, Enric (1990) Recull onomàstic de Granollers: Motius, topònims, nomenclatura, Estudis de Granollers i del Vallès Oriental, Núm. 3, Granollers, Ajuntament de Granollers.; PATRIMONI (1985) Patrimoni Històric Arquitectònic. Granollers: Caixa de Crèdit Granollers.