Can Riba de la Serra Granollers

Vallès Oriental
Camí de can Riba de la Serra, 08400-GRANOLLERS
Al peu de la serra de Ponent i a tocar la via del tren del Nord

Coordenades:

41.57661
2.26777
438958
4603028
08096-367
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Antic
Romà
Regular
Erosionat
Inexistent
Fàcil
Productiu
Privada
Ref. cad.: 012A00061
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

En la prospecció efectuada l'any 1953 per J. Estrada (1993:88-89), a l'alçada del km 24,8 de la via de ferrocarrils que va de Puigcerdà a Barcelona hi va documentar " a la part alta de la trinxera, com un dipòsit de pedres mitjanes, al qual no he vist res de terrissa. Però, dos o tres metres més avall, es veu com algun fragment de teula rodona". En la prospecció efectuada l'any 1999 no s'ha localitzat cap tipus de resta que permeti contrastar la informació proporcionada per J. Estrada (VILA, 2001).

Segons CUSPINERA et alií (2001) i PATRIMONI (1985) la masia es diu MAS RIBA DE LA SALA. Segons GARCÍA PEY (1990) la masia es diu CAN RIBES DE LA SERRA. La casa rep el nom del cognom dels seus propietaris que, tanmateix no es Ribes si no Riba, i a la situació geogràfica de la masia. Apareix al registre fiscal de Palou de l'any 1922 amb el nom de "can Ribes de la Serra" (GARCÍA-PEY, 1990). Fotografia de Lluís Vila i Bonamusa.

Documentat per J. Estrada l'any 1963 (VILA, 2001)

CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu., ESTRADA I GARRIGA, Josep (1993) Granollers a l'antiguitat, Granollers, Tarafa, Editora de Publicacions, S.L.; GARCIA-PEY, Enric (1990) Recull onomàstic de Granollers: Motius, topònims, nomenclatura, Estudis de Granollers i del Vallès Oriental, Núm. 3, Granollers, Ajuntament de Granollers.; PATRIMONI (1985) Patrimoni Històric Arquitectònic. Granollers: Caixa de Crèdit Granollers. VILA BONAMUSA, Lluís (2001) ) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Patrimoni aqueològic. Granollers. Document administratiu.