Can Muntanyola Granollers

Vallès Oriental
Camí de can Muntanyola 10, 08400-GRANOLLERS
Zona industrial entre Granollers i Palou

Coordenades:

41.59392
2.28151
440119
4604940
08096-86
Patrimoni immoble
Edifici
Gòtic
Modern
Renaixement
XVI
Dolent
Es troba totalment fora de context i en un estat de conservació lamentable.
Inexistent
nou PEPHA Fitxa. Núm. M-08
Fàcil
Sense ús
Pública
Ajuntament de Granollers, Plaça de la Porxada, 6, 08400-GRANOLLERS
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Masia del pla de Palou, actualment incorporada a zona de sol urbà. El cos principal és de planta rectangular i consta de planta baixa i pis amb coberta de teula àrab de dues vessants, amb el carener perpendicular a la façana, i acabada mitjançant una senzilla imbricació de teula. La façana principal, orientada a migdia, està composada segons tres eixos: el central amb una portalada de dovelles de pedra i arc de mig punt i una singular finestra a la planta pis, que presenta travesser i mainell de pedra a la part superior. Està protegida amb guardapols decorat, sobre del qual hi ha un escut. Les finestres laterals són gòtiques lobulades. Al costat de ponent es troba una edificació, probablement del segle XIX. També conserva un pou amb una cúpula i una era de rajola quadrada de grans dimensions

Proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. M-08

Dona nom a un barri que està travessat pel camí (altra hora ramader) anomenat de can Muntanyola. Avui el seu recorregut ja ha desaparegut. Està situat entre el Camí Ral i la Riera, al final d'allò que abans eren hortes. Aquest barri estava format per les cases de can Muntanyola, que li dona nom, can Calau, can Clec, can Pere de l'Escaleta, can Rodons, can Tamba, can Matet i can Feló (GARCIA-PEY, 1990),

CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu., GARCIA-PEY, Enric (1990) Recull onomàstic de Granollers: Motius, topònims, nomenclatura, Estudis de Granollers i del Vallès Oriental, Núm. 3, Granollers, Ajuntament de Granollers. PATRIMONI (1985) Patrimoni Històric Arquitectònic. Granollers: Caixa de Crèdit Granollers.