Can Pau Vilardebò
Figaró-Montmany

  Vallès Oriental
  Nucli del Figaró. Plaça Major.
  Emplaçament
  Plaça Major n.1. Figaró-Montmany.

  Coordenades:

  41.72173
  2.27325
  439551
  4619136
  Número de fitxa
  08134-195
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XVI-XX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. cad.: 49202DG3199N
  Autor de la fitxa
  Anna M. Gómez Bach

  Edifici de planta baixa, primer pis i planta sota coberta. Antigament hi havia unes golfes sota coberta, amb unes finestretes petites que donaven al carrer; fa uns 20 anys es va aixecar la coberta i es referen les finestres (la part antiga de l'edifici i la part nova estan diferenciades per una faixa de color gris que les separa). A la façana nord, cega, encara es diferencia la part antiga (arrebossada) de la nova (de totxo), marcant els dos pendents de la coberta. És possible que, a l'inici, es tractés de dues cases diferenciades; aquesta hipòtesi es basa en la tipologia diferenciada de les portes de la planta baixa i en el fet que la façana no està ben alineada, com si es tractés de dos cossos diferents. Façana principal (est): porta central a la planta baixa, té els brancals de pedra i una llinda monolítica amb la inscripció "1681"; porta al tram nord amb els brancals de pedra i arc adovellat de mig punt (sembla lleugerament apuntat, possiblement a causa d'un mal encaix de les peces); al tram sud de la façana hi ha una altra porta que es va obrir en la rehabilitació de fa 20 anys. A la primera planta hi ha finestres obertes en diferents èpoques; la del tram nord conserva els elements originals de pedra (brancals, llinda monolítica i ampit); la del tram sud conserva l'ampit de pedra, bé que no sembla original.

  Són poques les cases originals conservades al nucli del poble, i bona part d'elles es troben a l'antic eix de comunicació format pel Carrer de Vic i el Carrer Major. Aquest és el cas de Can Pau Vilardebò, situat al peu de la Plaça Major. Edifici construït en un moment indeterminat de l'època moderna. No es coneix documentació escrita. Formava part del nucli original format al costat del camí. Presenta importants reformes constructives i ha canviat sovint de propietaris com ho demostra la inscripció de la llinda on s'esmenta PAU VILARDEBO i la data 1681. L'antic Hostal del Figaró i la ferreria foren l'origen de l'antic nucli. Les cases es situaren arrenglerades a banda i banda de l'antic camí ral, lloc de pas obligat per accedir des del Vallès a la Plana de Vic. Aquest edifici és un exemple de l'arquitectura popular del segle XVII. Els propietaris actuals la tenen compartimentada en una botiga, una merceria a la part inferior i un habitatge a la part superior mantenint els diversos elements arquitectònics específics com les finestres, el portal, etc. Cal esmentar que el nucli urbà va sorgir al voltant de l'antiga església de Sant Rafael i Santa Anna i el carrer de Vic. Es tractava principalment de construccions d'estructura senzilla, planta baixa i planta baixa i pis a partir de la baixa edat mitjana. La casa no pot ser més antiga, però les successives reformes posteriors situen l'edifici al segle XVII. Tot i que la visió tradicional atribuïa el desenvolupament del nucli al fons de vall al final de la inseguretat que haurien caracteritzat els temps medievals, avui és clar que el creixement del nucli del Figaró va anar lligat específicament a la revifalla del camí del Congost com a eix comercial entre els nuclis o mercats de Vic i Granollers-Barcelona. No es coneix gairebé res del desenvolupament de l'edifici. Segurament es tractaria d'un habitatge on hi viurien gent d'ofici. És desconeix el període cronològic al qual s'adscriu aquest edifici, però pe la seva posició al peu del camí ral i per la tècnica constructiva emprada en el seu parament, aquest pot recular a l'època moderna amb reformes al mateix segle XVII.

  OLIVER, J. 2000. Història de Figaró-Montmany. Vol. 1: Figaró abans de ser-ho, Ajuntament de Figaró-Montmany.