Can Morral del molí Abrera

Baix Llobregat
Carretera d'Ullastrell BV-1202 - 08630 Abrera.
Carretera d'Ullastrell BV-1202, de Santa Maria de Vilalba cap a Ullastrell, entres els Km. 8-9

Coordenades:

41.51281
1.93619
411228
4596233
08001-25
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVII
Bo
Legal
Clau 44b art. 165 Llei 2/2002 d'urbanisme
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 005A09000
ArqueoCat SL - Natàlia Salazar

Masia de planta rectangular amb coberta a dues vessants de teula aràbiga i amb el carener paral·lel a la façana principal. Els murs són de tàpia i estan assentats sobre un sòcol de pedra (còdols de riu lligats amb morter de calç). L'obertura de la porta i d'algunes finestres estan reforçades amb pedra aristada. Té tres plantes: baixa, pis i golfes.

La menció documental més antiga que es coneix que en faci referència és al capbreu de Josep Despalau de Relat, de l'any 1626, afrontant amb Can Socarrats.

VIVES, Miquel (en fase d'elaboració): "L'evolució històrica de la xarxa viària entre el Llobregat i el Foix. Des de l'època dels romans fins al tercer decenni del segle XX". Tesi doctoral inèdita.