Can Mascaró Tiana

Maresme
Carrer Sant Josep, 32

Coordenades:

41.48275
2.26661
438773
4592609
08282-67
Patrimoni immoble
Edifici
Eclecticisme
Modernisme
XX inicis
Ramon Maria Riudor Capella
Bo
Legal
BPU, Nivell C (núm CPAA 67) 17/07/2002
IPA 9168
Fàcil
Residencial
Privada
8828615DF3982H0001UJ
Àlvar Sáez Puig

Edifici civil amb planta baixa, pis i golfes. Exteriorment només presenta dues de les seves quatre façanes, i ocupen tota una cantonada. Es tracta de la reforma d'una antiga casa coberta amb una teulada de dos vessants, amb el carener paral·lel a la façana, i que destaca especialment pels esgrafiats que decoren la part superior de les obertures, amb alguns motius vegetals. D'altra banda, cal fer notar el coronament de la façana que amaga la teulada al darrera, format per línies trencades i ondulades. La casa s'adapta al desnivell del carrer, i presenta l'angle de la cantonada arrodonit. El degradat estat de conservació de l'edifici ve donat a la façana pel despreniment de l'arrebossat i esgrafiat, i especialment par la gran quantitat d'instal·lacions elèctriques que coincideixen a l'angle de la mateixa.

Va ser el 1880 quan el primer representant de la nissaga Mascaró es va instal·lar a Tiana. Els Mascaró, família benestant de Barcelona, decideix instal·lar-se al poble buscant el que, a final del segle XIX, hi buscaven moltes famílies de la burgesia barcelonina: salut i descans. Possiblement la reforma fou realitzada vers l'any 1920.

Mascaró Ballester, Fernando, "Deu generacions mèdiques d'una família catalana", Gimbernat: revista catalana d'història de la medicina i de la ciència, vol. 69, a Actes del XXè Congrés d'Història de la Medicina Catalana, Vic, 2018 Ajuntament de Tiana (2002). Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Tiana. Vol. 1. Tiana.