Can Malla Granollers

Vallès Oriental
Entre la casa de can Malla i el Camí Ral, 08400-GRANOLLERS
A la plana agrícola de Palou

Coordenades:

41.57623
2.27807
439816
4602979
08096-277
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Antic
Romà
Dolent
Afectades per la construcció d'estructures (INVENTARI, 1997).
Inexistent
PEPHA nou, Zona Arqueològica
IPAC-CA
Difícil
Productiu
Privada
Ref. cad.: 002000DG3 D000
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

El mes d'octubre de 1961 van aparèixer dues sitges al costat de la casa de can Malla, catalogada com a vil·la romano republicana per la bibliografia. El material d'aquestes sitges estava composat per fragments de ceràmica campaniana A i B, ceràmica grisa de la costa catalana, tapadora de tradició ibèrica, ceràmica de cuina reduïda romana, àmfora romana, ceràmica ibèrica decorada amb semicercles vermells, fragments de "kalathoi" i "tegulae". No va aparèixer cap estructura de murs. El jaciment es troba en una zona d'immillorables condicions agrícoles i al costat del camí Ral, antiga via romana d'Auso a Barcino. Actualment no s'observen restes als camps del voltant de la masia. Segons Emili Ramon, les sitges aparegueren al construir les estructures que es troben entre la casa i el camí Ral (INVENTARI, 1997). Vil·la romano - republicana del segle II aC. En fer-se reparacions a la carretera de Montmeló, que passa davant de la casa, van aparèixer restes d'una pàtera de ceràmica campaniana i un pes de teler (ESTRADA, 1993). També han aparegut restes d'un ganivet afalcatat de ferro (VILA, 2001).

Fotografia de Lluís Vila i Bonamusa. Proposta de protecció al nou PEPHA Zona Arqueològica

Existeixen notícies històriques. Va ser documentat per J. Estrada el dia 11 d'octubre de 1961 (INVENTARI, 1997).

A. A. M. G. (s.d.) Llistat del Pla d'Arqueologia Urbana de Granollers, Granollers, Àrea d'Arqueologia del Museu de Granollers.; BARBERÀ, J.; PASCUAL, R. (1963) "Resultados de una prospección en la estación preromana de la Font de Bril, en Santa Eulalia de Ronçana (Barcelona)", Ampurias, Vol. XXV, pp. 343-344, Barcelona, Instituto de Prehistoria y Arqueologia, Diputación de Barcelona.; ESTRADA GARRIGA, Josep (1969) Vias y poblamiento en el territorio del Area Metropolitana de Barcelona, (Cuaderno de edición limitada para uso interno). Comisión de Urbanismo de Barcelona, Barcelona, Ajuntament de Barcelona. ; ESTRADA I GARRIGA, Josep (1993) Granollers a l'antiguitat, Granollers, Tarafa, Editora de Publicacions, S.L.; ESTRADA I GARRIGA, Josep; VILLARONGA, Leandre (1967) La monetal y el hallazgo de Cánoves (Barcelona), Barcelona, Separata de la revista Ampurias, Vol. XXVIII, Instituto de Prehistoria y Arqueologia, Diputación de Barcelona.; INVENTARI (1997) Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya. Carta Arqueològica. Vallès Oriental. Granollers, Barcelona, Generalitat de Catalunya, exemplar mecanografiat, actualització 1997.; VILA BONAMUSA, Lluís (2001) ) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Patrimoni aqueològic. Granollers. Document administratiu.